DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót->OWNOWUIndywidualne WSPrefabrykowane Domy szkieletoweTypowe domki letniskoweDomy z drewnaDokumenty
  dom_zielony.png                                           OWS  -  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY    
UWAGA : Firma COOR NIE JEST SKLEPEM INTERNETOWYM -> NIE SPRZEDAJEMY I NIE ZAWIERAMY UMÓW PRZEZ INTERNET .Treści prezentowane na stronach naszego Wortalu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz formą informacji pozwalającej potencjalnemu Kupującemu zapoznać się z Warunakmi na jakich jest sprzedawany towar, produkt czy usługa w której sprzedaży pośredniczy Firma COOR.Każdorazowo warunki sprzedaży są uzgadniane z właścielem nieruchomości, producentem czy usługodawcą w siedzibie Firmy COOR za  pośrednictwem COOR z Klientem , Kupującym.
     OWS-Domów z drewna + szkieletowych  Indywidualne Warunki Sprzedaży   OWS-Wyposażenia OWS-Giełdy
       OWS-Ogólne Warunki Sprzedaży /Domów w konstrukcji z drewna- Szkieletowej , z Bala i innych /
 Przedmiot sprzedaży Projekt        Inwestor - zleca  : standard samodzielne wykończenie  wykończenie pod klucz
  Obowiązki Inwestora   Terminy : Fabryka Plac budowy Elementy dodatkowe Zamówienie Warunki płatności
 Prawa Zamawiającego Obowiązki Producenta Obowiazki Sprzedawcy-Przedstawiciela Uwagi Ogólne budowy domów
1.Przedmiotem sprzedaży są domy w konstrukcji z drewna (szkieletowej , z bala, INNE )Domy są sprzedawane jako kompletne obiekty , lub w elementach . W zależności od typu , standardu wykonania czy zakresu prac ponad-stan dardowych , które deklaruje wykonać Producent - Wykonawca domu ,dom w WERSJI STANDARD i za podaną cenę będzie posiadał lub też nie: fundament

, ocieplenie podłogi parteru , impregnację , ostateczne pokrycie dachu , instalacje : wodną , elektryczna i gazowa itp.

2. Projekt budowy domu Inwestor może kupić od Wykonawcy domu (obiekty typowe mają powtarzalne projekty) lub zaproponować budowę domu w oparciu o swój własny niepowtarzalny projekt .Wymagana Ilość egzemplarzy do poz -wolenia na budowę - 3 szt.

3. Inwestor zleca : wyprodukowanie domu w fabryce , dostawę (opcja) , i ustawienie (montaż ) na placu budowy(tylko Wykonawca). W zależności od uzgodnionego stanu wykończenia domu , dom dostarczany jest np.
w stanie surowym otwartym (bez zabudowa
nych otworów okiennych i drzwiowych ,
w stanie surowym zamkniętym (np. montaż ścian szczytowych i ścian działowych -wykonanie więźby dachowej z poszyciem z płyty OSB ,wykonanie kalenicowych otworów wentylacyjnych-pokrycie dachu dachówką bitumiczną-szczelne otulenie budynku folią przeciwwiatrową-montaż okien i drzwi wejściowych standardowe z - Fabryki ) - montaż elewacji typu siding lub tynk mineralny lub akrylowy( w przypadku zastosowania tynku akrylowego--dodatkowo docieplenie styropianem z wentylacją ściany --- montaż okien i drzwi wejściowych (okna PCV współczynnik 1.1 Drzwi wejściowe drewniane malowane pod kolor tynku lub siding , lub z PCV-System orynnowania : rynny PCV pod kolor
elewacji (wybór Klienta) -obróbki blacharskie -
 
top
 w stanie standard :
Ściany zewnętrzne
a/ wyprawa elewacyjna styropian 6cm
+tynk akrylowy lub cegła klinkierowa,
b/ płyta drewnopochodna OSB 12mm,
c/szkielet drewniany (belki o przekroju 60/120mm )

d/ wełna mineralna gr. 120 mm
e/ łaty 50/60 mm
f/ rurki peszla
g/ paroizolacja ,
h/ płyta celulozowo-gipsowa Fermacell 10,0 mm
i/
łączniki (zszywki , gwoździe, blachy BMF,śruby M16, mufki)
j/ materiały wykończeniowe (gips szpachlowy , silikon akrylowy
itp.)
k/ okna, drzwi tarasowe ,drzwi wejściowe (PCV)
Ściany wewnętrzne:
a/płyta Fermacell 10,0 mm
b/ szkielet 60/100,60/120mm

c/ wełna mineralna gr. 100mm , 120 mm
d/ płyta Fermacell 10,0 mm
e/ łączniki
f/ szpachel. 
 
top
Strop :
a/ płyta OSB gr. 22 mmm
b/
belki 60/200 mm,
c/ wełna mineralna 50mm
d/łaty 22/40mm
e/ płyta Fermacell,
f/łączniki (wieszaki , blachy gwoździowane)

g/ materiały wykończeniowe
Dach :
a/ dachówka betonowa (kolorowa)
b/ łaty i kontrłaty,
c/ folia dachowa ,
d/ krokwie 60/ 180
mm
e/ paroizolacja
f/ łaty 22/40
g/ płyta Fermacell 10,0
Orynnowanie : Rynny , rury spustowe oraz pozostałe obróbki
blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,55 mm. -
w stanie do samodzielnego wykończenia ( bez pokrycia ścian wewnętrznych bez ścianek działowych itp.)
 
top
Ściany zewnętrzne
a/ wyprawa elewacyjna (styropian 6 cm + tynk akrylowy)
b/ płyta
drewnopochodna OSB 12 mm
c/ szkielet drewniany (belki o przekroju 60/ 120 mm )
d/ łączniki (zszywki , gwoździe , blachy
BMF , śruby M16, mufki)
e/ okna , drzwi tarasowe , drzwi wejściowe (PCV) -
Ściany wewnętrzne:
a/ łączniki60/100, 60/150mm

b/ łączniki-
Strop: a/płyta OSB gr. 22 mmm b/ belki 60/200 mm c/łączniki (wieszaki , blachy gwoździowane , zszywki , śruby

M16 , gwoździe)
Dach:
a/ dachówka betonowa (kolorowa)
b/ łaty i kontrłaty
c/ folia dachowa
d/ krokwie 60/180 mm-
 
  
top
Orynnowanie :Rynny , rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe gr. 0,55mmm
w stanie pod klucz- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrębie budynku oraz instalacji grzewczej , elektrycznej, gazowej , telefonicznej ,innej--ocieplenie ścian szczytowych wełną mineralną -zabezpieczenie akustyczne ścian działowych wełną mineralna -montaż paroizolacji w ścianach szczytowych -ocieplenie sufitu wełna mineralną i przestrzeni między krokwiami w domach z użytkowym poddaszem -montaż otworów drzwiowych w ścianach działo wych (drzwi płycinowe tłoczone z płyty MDF-montaż płyt gipsowo-kartonowych ścian i sufitów-malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną białą - dulux 3-krotnie-montaż drzwi wewnętrznych . W/w warianty są przykładowe i niekonie cznie występują w każdym domu na sprzedaż
4. Do obowiązków Inwestora należy :

Przedstawienie w Biurze Centrum Obsługi Obiektów Rekreacyjnych -Luboń w dniu podpisania umowy przedwstępnej

a/ dokumentu własności nieruchomości (działki) na której ma być postawiony dom (zapewnia ,że montaż przedmiotu umowy następuje na terenie przeznaczonym pod tego typu zabudowę oraz zobowiązuje się na tę okoliczność przedstawić odpowiednie pozwolenia),
b/projektu domu w 3 egz. (jeżeli projekt jest projektem Inwestora )
c/ wymaganych opłat związanych z inwestycją

 top
Przygotowanie :
a/ fundamentu (piwnica , ława , bloczki)-w narożnikach domu przygotowuje stopy fundamentowe pod kotwy

-pod podłogą układa w miejscu przecięcia się skrzynek -bloczki betonowe na podkładzie z materiału

przepuszczalnego np. żwiru , keramzytu
b/placu budowy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem budowy domu

Zapewnienie
a/ dostaw energii elektrycznej MIN-20A(do elektronarzędzi)i wody na czas montażu lub agregatu prądotwórczego ,

b/ swobodnego manewru pojazdem - dłużycą w czasie dostawy domu(zapewnia zrobienie nawrotu przez pojazd a

także zapewnia ,że droga będzie właściwie utwardzona tak,żeby pojazd 18 t -dźwig i 35t s. cięż. się nie zakopał)

c/ na czas montażu noclegu np. w przyczepie campingowej lub w innym miejscu (jeżeli montaż jest zimą )

  top
Zabezpieczenie :
a/ na własny koszt i ryzyko zwiezionych elementów domu przed kradzieżą i pożarem ( najlepiej jak na czas

budowy ubezpieczy te wszystkie ryzyka )
b/ braku opóźnień z winy Inwestora(inaczej opłaca dodatkowo za postoje z jego winy)

Wyznaczenie :
a/ Kierownika Budowy
b/ Inspektora nadzoru
c/ zatrudnienie 2-ch ludzi jako pomoc przy montażu

Zobowiązanie się :
a/ do zapłaty całej kwoty ( istnieje możliwość zapłaty w ratach - ilość i wysokość rat określa Umowa)

b/ do czynnego uczestniczenia przed i w czasie montażu na placu budowy co kituje podpisaniem Protokołów

-z wizji lokalnej--wydania elementów domu (Specyfikacja)-Protokołu rozbieżności-przy odbiorze domu

i Protokołu odbioru domu (wydanie kluczy).

  ↑top
Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowego zniszczenia budowli przechodzi na Inwestora z chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
Kontrolowanie postępu prac : następuje za pośrednictwem zatrudnionych prze niego Kierownika budowy i Inspektora nadzoru Zgłaszanie na bieżąco wszelkich niezgodności budowy domu z harmonogramem robót oraz zauważonych usterek-do Biura COOR

                                                              TERMINY
5.
Termin wykonania elementów domu w fabryce : uzależniony jest od spełnienia warunków wstępnych przez Inwestora tj. zapłaty w terminie wymaganych umową kwot rat+dostarczenie wymaganych dokumentów + Inne warunki

6. Termin rozpoczęcia budowy w fabryce :uzależnia się od zapłaty zadatku , dostarczenia przez Inwestora do Biura COOR pozwolenia na budowę oraz uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego
7. Termin montażu domu na placu budowy : w zależności od typu i gabarytów budynku wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy(Terminy te są uzależnione od warunków pogodowych panujących w danym momencie oraz od pomocy ludzi Inwestora)
 
top
8.Elementy Dodatkowe(ponadstandardowe) Komin z klinkieru z tradycyjnym kominkiem(ale bez wkładu kominkowe go) , poddasze wykończone deskami (imitacja bali) Instalacja c.o gazowa (Inwestor dopłaca różnice ceny pomiędzy piecem gazowym a podgrzewaczem elektrycznym ) ściany wewnętrzne jako ozdobne -- wykonane z bali świerkowych o gr. 18 cm , dodatkowe docieplenie, krycie dachu dachówką , dodatkowe impregnowanie na kolor wg. życzenia Klienta , wykonanie instalacji wod-kan-el.-gaz-tel-inne Balkon na piętrze Drzwi pełne Dodatkowe szyby w oknach ŻaluzjeRoletySzprosa w oknachSchodyDach - Strzecha Dach - osika Dach - słoma Dach - gont drewniany Ekskluzywne Wyposażenie w saunę ,wentylację ,garaż, WC-Eko,, Barek,Meble stylowe,Domek narzędziowy, Domek ogrodowy ,Wiatę samochodową i inne elementy będące przedmiotem sprzedaży wykonawcy Domu dodatkowy taras, balkon. dodatkowy komin za zadaszenie tarasu za malowanie farbą za okiennice na okno lub na drzwi z montażem ( podstawowe okucia w cenie ale bez zamków i klamek + szyldów inny rozkład pomieszczeń za lukarnę za docieplenie podłogi za folię przeciwgryzoniowąza drzwi dodatkowe za blachodachówkę za transport powyżej 50 km za kominek za meble ogrodowe i inne elementy zabudowy ogrodowej Uwaga: Domy mogą być produkowane w wersji uboższej niż wersja standardowa ---od ceny standard możemy odjąć elementy domu , których nie chce Inwestor ale za wzajemnymi uzgodnieniami z Wykonawcą - Producentem Domu (np. bez ścianek działowych , okien i drzwi) . 
 
top
9.Zamówienie:  [ wzór zamówienia ]
obejmuje cenę ,terminy ,standard wykonania , wykaz elementów ponadstandardowych ,uwagi Inwestora

10. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji

a/ wpłata zadatku w kwocie co najmniej 5000 zł
b/ przedstawienie wszystkich wymaganych umową dokumentów

c/ spełnienie wszystkich nałożonych na Inwestora obowiązków przed rozpoczęciem w fabryce produkcji domu

  top
11. Warunki płatności--Cena wymieniona w Katalogu jest ceną w wersji standard . Ewentualne podwyższenie stan dardu o elementy wynikające z Karty Wycena elementów dodatkowych powoduje odpowiednio podwyższenie w/w ceny co jest uwzględnione w umowie ostatecznej kupna -sprzedaży. Na poczet ceny określonej w umowie Kupujący wręcza Sprzedającemu kwotę minimalną 5000 zł jako zadatek. Następne wpłaty następują w ratach w zależności o warunków stawianych przez Producenta. Raty są płacone po zakończeniu kolejnego Etapu budowy domu [np. I Rata po podpisaniu umowy ostatecznej , II Rata po wykonaniu całej konstrukcji w Fabryce, III Rata po wykonaniu domu na gotowo i dostarczeniu domu na plac budowy IV Rata po postawieniu konstrukcji + zadaszenie,V Rata po zakończeniu prac ,VI Rata po odbiorze domu .Ilość rat ustala producent -wykonawca domu. W trakcie montażu mogą wystąpić dodatkowe   ↑top  koszty dla Inwestora Uwaga : Do czasu zapłaty przez Zamawiającego Klienta - wszelkich należności towar pozostaje własnością Wykonawcy , nawet gdy został wmontowany lub poddany obróbce sam lub włącznie z towarem Zamawiającego . Wykonawca -Producent domu nie prowadzi dalszych nakładów tak długo aż nie wpłynie następna rata . Przy zbyt długim okresie zapłaty kolejnej raty będą naliczane karne odsetki w wysokości 0,19% za każdy dzień zwłoki a także dodatkowe koszty składowania wyprodukowanych elementów domu . W sprawach spornych miejscem rozstrzygania będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca siedziby Producenta domu . W umowie sprawy nie uregulowane w oparciu o OWS regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
top
12. Zamawiającemu - Klientowi przysługuje :
a/ występowanie przez Pełnomocnika

b/ otrzymanie pełnej informacji handlowej o produkcie ( Klient sam ustala standard wykonania i zakres prac , ilość elementów dodatkowych co znajduje swoje odzwierciedlenie w komplecie dokumentów otrzymanych w Biurze COOR -Kopia zamówienia + załącznik Karta obiektu + Karta -wycena elementów dodatkowych )

c/ odstąpienie od umowy w każdej chwili , ale na warunkach określonych w umowie Kupna-Sprzedaży.

(Odstąpienie od umowy przed podpisaniem właściwej umowy sprzedaży z winy Sprzedającego lub Kupującego wymaga

podania przyczyn i w ostateczności powoduje konsekwencje potrącenia lub zwrotu całej wpłaconej przy niniejszej umowie kwoty . Uwaga : Jeżeli montaż domu zgodnie z zapewnieniem Inwestora nie następuje na terenie przeznaczonym pod tego typu zabudowę i Inwestor musi zrezygnować z Umowy na wykonanie domu to jest to przykład ewidentnej winy Inwestora co nie zwalnia Jego ze 100% zapłaty za Dom .

d/ w chwili odbioru domu wskazanie wszelkich usterek , które Wykonawca usuwa niezwłocznie lub w terminie wzajemnie uzgodnionym , (Uwaga : dopuszczalne są naturalne pęknięcia drewna )

e/ dla ważności umów dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień w umowie Kupna-Sprzedaży+ Załączniki w formie pisemnej 
 
top

13. Obowiązki Producenta - Wykonawcy domu :

a/ wykonuje dom zgodnie z warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w budownictwie z drewna i udziela

Inwestorowi GWARANCJI zgodnie z umową ( np. Konstrukcja 5 lat pozostałe roboty 2 lata- od momentu podpisania protokołu odbioru domu )Za roboty i świadczenia nie będące przedmiotem umowy Kupna - sprzedaży np. za własne prace wykonane przez Inwestora Wykonawca nie bierze na siebie odpowiedzialności gwarancyjnej .

b/ za pośrednictwem Sprzedawcy ustala cykl inwestycyjny dotyczący wytworzenia elementów określonego typu

wraz z montażem określając w umowie liczbę dni od momentu podpisania umowy (przyjęcia zamówienia) . Termin montażu jest uzależniony od warunków pogodowych oraz od pomocy ludzi Inwestora

c/ usunięcie ewentualnych usterek - następuje protokolarnie . producent usuwa usterki na bieżąco w trakcie montażu nie później jednak niż 14 dni po montażu ( w przypadku poważniejszej usterki po wzajemnym uzgodnieniu terminu)

d/ Odbiór domu i wydanie kluczy następuje protokolarnie - Za Protokołem Odbioru Domu
 
top

14. Obowiązki Sprzedawcy- Przedstawiciela Firmy
a/ prowadzenie sprzedaży domów w oparciu o ustalenia z Wykonawcą -
Producentem
b/ pomoc merytoryczna -- Inwestorowi w czasie Jego całego cyklu inwestycyjnego
c/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji monitorującej cały cykl Inwestycji od zamówienia do odbioru kluczy przez Inwestora.Ogólne Warunki Sprzedaży zawierają okoliczności , które są najczęściej stosowane w umowach z Producentami domów w konstrukcji z drewna . OWS jednak nie zawierają wszystkich rozwiązań ( w konkretnej umowie są stosowane w przeważającej ilości Sprawy nie uregulowane w OWS - regulują przepisy Kodeksu Cywilnego+ Inne ustawy o prawie autorskim

                                                 Uwagi ogólne budowy domów z drewna
 
 top
       Indywidualne Warunki Sprzedaży ->>> dla konkretnych produktów
                                     Pawilony Garaże   Sauny System wentylacji  Place zabaw
 Pawilony Place Zabaw
OPIS OFERTY ----PLACE ZABAW  dla : ● spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ● przedszkoli ● pensjonatów , domków

letniskowych ● gospodarstw agroturystycznych ● ośrodków wczasowych Usługi w zakresie : ● projektowania placów zabaw [ pojedyncze i złożone ] ● realizacji placów zabaw : wykonanie elementów urządzeń przygotowanie terenu i montaż Materiały użyte do elementów : ● drewno sosnowe selekcjonowane , naturalne lub barwione w kształcie okrąglaków i półokrąglaków o średnicy od 70 do 12o mm ● elementy metalowe to a/ różnego rodzaju łączniki--kotwy--śruby zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane lub malowane proszkowo ● elementy z tworzyw sztucznych to : a/ zjeżdżalnie ( produkowane w szerokiej gamie kolorów , z wysokiej jakości tworzyw sztucznych odpornych na działanie warunków atmosferycznych i czynniki mechaniczne

3. Bezpieczeństwo i Technologia wykonania ● proces produkcji oparty na Polskiej Normie PN-EN -1176 i PN-1177 ● drewno odporne na czynniki atmosferyczne , grzyby i owady - dzięki impregnacji metodą ciśnieniowo-próżniową , lub nasyceniu impregnatami barwiącymi [ w różnych kolorach ] ● wszystkie elementy metalowe są poddawane procesowi galwanizacji lub malowane proszkowo

● wszystkie półprodukty : impregnaty , farby , śruby , łańcuchy techniczne , zjeżdżalnie - posiadają atesty ● osadzenie konstrukcji w podłożu na głębokości 60 cm. ● wszystkie nakrętki wpuszczane w drewno . 4. Wzornictwo ● funkcjonalne i ergonomiczne dzięki wykonaniu z dużych podzespołów ,co umożliwia także samodzielne ich ustawianie ● wybór kolorów drewna i zjeżdżalni - na życzenie

5. Montaż ● na życzenie -dostarczamy na miejsce i fachowo montujemy zakupione urządzenia 6. Gwarancje ● Udzielamy pełnej gwarancji na urządzenia montowane przez naszą firmę .Zapewniamy naprawy gwarancyjne , pogwarancyjne i pełny serwis . Czekamy na Państwa pytania pod numerem telefonu 0-506-171-223  opraz tel/fax 061-8 130 123


  top