DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót>> Jak wyszukać ofertę "N" Dobór domu
Oznaczenia w Planach zagospodarowania przestrzennego
Przemysł Rolnictwo i Leśnictwo Mieszkalnictwo  Komunikacja i Transport  Energetyka  Telekomunikacja
Zieleń Administracja i Usługi Regulacja stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę  Urządzenia specjalne , nieużytki
   Oznaczenia stosowane w planach z. p. - Powiat Poznań  
 Lp.  Przeznaczenie terenu Symbol
literowy
z rys. planu
pkt
0-5
 Lp.  Przeznaczenie terenu Symbol
literowy
z rys. planu
pkt
0-5
                          I. PRZEMYSŁ   27.  Tereny usług handlu detalicznego  UH 5 
   1.  Tereny przemysłu  PP  5    28.  Tereny usług gastronomii  UG 5
 w tym : tereny składowania odpadów
             przemysłowych
 PPw  4    29.  Tereny rzemiosła  UR 5
   2.  Tereny składów i magazynów  Ps  5    30.  Tereny łączności   4
   3.

top
 Tereny budownictwa  PB  5    31.  Tereny usług sportu  US 4
 w tym : - tereny baz stałych  PBs  4    32.  Tereny usług z zakresu turystyki i wczasów  UT 5
           - tereny baz czasowych  PBc  4 V. ZIELEŃ (Z)
 4.  Tereny powierzchniowej eksploatacji
  surowców mineralnych
 PE  5   33.  Tereny zieleni urządzonej  ZP 5
 II.ROLNICTWO i LEŚNICTWO (R)   34.  Tereny cmentarzy   | w tym :  ZC 4
 5.  Tereny upraw polowych : w tym :  RP 5  - tereny cmentarzy czynnych  ZCc 4
 - tereny upraw trwałych  RPt 3  - tereny cmentarzy zamkniętych  ZCz 1
 6.top
 Tereny upraw ogrodniczych i sadów
     w tym :
 RO 4   35.  Tereny parków leśnych  ZL 4
 - tereny upraw stałych
 ROt 3   36.  Tereny zieleni nieurządzonej lub częściowo 
  urządzonej z przewagą zieleni niskiej
 ZN 3
 - tereny upraw o wysokiej wartości 
   zainwestowani
a
 ROz 4   37.  Tereny ogrodów działkowych  ZD 3
 - tereny upraw z dopuszczeniem  zabudowy
    mie
szkalnej
 ROm
5   38.  Tereny działek rekreacyjnych z
  dopuszczeniem zabudowy letniskowej
 ZR  5
 7.  Tereny łąk i pastwisk  (trwałe użytki zielone)
 RZ 3
  39.  Tereny baz gospodarczych zieleni urządzonej  ZB 4
 8.  Tereny lasów  RL  4  VI. KOMUNIKACJA i TRANSPORT  (K)
 9.  Tereny stawów rybnych  RR  4   40.  Tereny komunikacj kolejowej (trasy i
  urządzenia)
   | w tym :
 KK 4
 10.  Tereny urządzeń obsługi gospodarki   rolnej  
            a/ polowej
 RP-P  4  - tereny komunikacji kolejowej
    zaplecza przemysłu
 KKp 2
            b/ ogrodniczej  RP-O  4   41.  Tereny wydzielonych tras 
 komunikacji szynowej
 KT 1
            c/ zwierzęcej  RP-Z  4   42.  Tereny ulic i dróg w liniach
  rozgraniczających |  w tym :
 K 4
            d/leśnej  RP-L  4  - tereny jezdni i parkingów w 
    obrębie tras drogowych
 K 2
            e/ rybnej  RP-R  4   43.  Tereny parkingów wydzielonych z tras  KP 3
 11.


top
 Tereny urządzeń obsługi gospodarki  rolnej  
            a/ polowej
 RU-P  4   44.  Tereny urządzeń komunikacji
  zbiorowej
 KZ 2
            b/ ogrodniczej  RU-O  4   45.  Tereny urządzeń komunikacji samochodowej i
  zaplecza technicznego motoryzacji | w tym :
 KS 2
            c/ zwierzęcej  RU-Z  4    - tereny usług technicznych motoryzacji  KSt 3
            d/ leśnej  RU-L  4    - tereny stacji paliw  KSn 4
            e/ rybnej  RU-R  4   46.  Tereny tras przesyłowych  KR 3
                         III. MIESZKALNICTWO (M)   47.  Tereny urządzeń naziemnych
  komunikacji wodnej
 KH 3
 12.  Tereny zabudowy mieszkaniowej  ogółem  M 5  VII. Regulacja stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę(W)
 13.  Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej   
  intensywności (określic wskaźnik) w tym :
 MW 4   48.  Tereny wód otwartych  | w tym :  W 5
 - z dopuszczeniem nieuciążliwych zakładów pracy  MWp 4  - regulowane odcinki rzek  Wr 3
 14.  Tereny zabudowy mieszkaniowej o średniej
  intensywności (określić wskaźnik)  w tym :
 MS
4  - zbiorniki sztuczne  Wz 3
 - z dopuszczeniem nieuciążliwych zakładów pracy  MSp 3   49.  Tereny budowli wodnych  WT
 15.


top
 Tereny zabudowwy mieszkaniowej o niskiej
  intensywności (określić wskaźnik)  w tym :
 MN 4   50.  Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę  WW 3
 - z dopuszczeniem nieuciążliwych zakładów pracy  MNp 3   51.  Tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania
 ścieków    | w tym :
 NO 3
 - z wyodrębnieniem zespołów zabudowy 1-rodz.  MNj 3    - tereny oczyszczalni ścieków  NOs 2
 16.   Tereny zabudowy zagrodowej  MR 4    - tereny stacji zlewnych nieczystości płynnych  NOw 2
 17.  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  MRj 3   52.  Tereny urządzeń usuwania i przerobu nieczysto-
  - ści   stałych  | w tym :
 NU 3
 18.  Tereny zakwaterowania zbiorowego  MZ 4    - tereny wysypisk  NUw 3
 19.  Tereny urządzeń obsługi gosp.  mieszkaniowej  MT 4 IX. ENERGETYKA
                               IV. ADMINISTRACJA i USŁUGI   53.  Tereny urządzeń elektroenergetycznych  EE 3
 20.  Tereny administracji (ogółem)  A   54.  Tereny urządzeń energetyki cieplnej  EC 3
 21.
top
 Tereny biur projektów, jednostek 
  badawczo - naukowych
 AB 3   55.  Tereny urządzeń gazownictwa  EG 3
 22.  Tereny usług  (ogółem )  U 5 X. TELEKOMUNIKACJA (T)
 23.  Tereny usług oświaty i wychowania  UO 4   56.  Tereny urządzeń telekomunikacji  TT 3
 24.  Tereny usług nauki  UN 4 XI. URZĄDZENIA SPECJALNE , NIEUŻYTKI (T)
 25.  Tereny usług kultury i sztuki  | w tym :  UK 4   57.  Tereny urządzeń specjalnych  IS 3
  - tereny sakralne  UKs 4   58.  Tereny nieużytków  IN 3
 26.  Tereny usług ochrony zdrowia i opieki
  społecznej
 UZ  4        
 - tereny lecznictwa uzdrowiskowego  UZI  4        
                                                                                                                                                            [ 12 / 33]
  top
 Oznaczenia - najczęściej występujące na mapach gmin Powiatu - Poznań

  Lp.  Przeznaczenie terenu Symbol
literowy
z rys. planu
Gmina  Lp.  Przeznaczenie terenu Symbol
literowy
z rys. planu
Gmina
   1.  Zurbanizowane tereny niezabudowane  Bp  03        
   2.  Grunty orne  R 03        
   3.              
   4.              
   5.              
   6.              
   7.              
   8.              
   9.              
  10.              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 Gminy :
 01
/Poznań| 02/Luboń | 03/Komorniki | 04/Puszczykowo | 05/Mosina | 06/Stęszew | 07/Buk | 08/Dopiewo | 09/Tarnowo Podg. |10/Rokietnica | 
 11/ Suchy Las | 12/ Czerwonak | 13/ Murowana Goślina | 14/ Pobiedziska | 15/ Swarzędz | 16/ Kostrzyn | 17/ Kleszczewo | 18/ Kórnik
top