DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> Prefabrykowane Domy szkieletowe  •  Konstrukcja domów  |
  l_ico_5.jpg    Technologia szkieletu                              10 Etapów
          [budowy domu szkieletowego]
 
  l_ico_5.jpg
   konstrukcja szkieletowa       •    konstrukcja z bala
                                                    .   ETAPY   BUDOWY  DOMU  SZKIELETOWEGO 
  Etap 1    Etap 2     Etap 3     Etap 4     Etap 5     Etap 6     Etap 7     Etap 8     Etap 9     Etap 10
 
ETAP 1- Stan zerowy
 
Stan zerowy - posadowienie  - fundamentowanie .
 Ten etap to wykonanie tzw. robót mokrych a więc robót z uży -ciem betonu i zaprawy cementowo- wapiennej . 
Należy rozróżnić dwa rodzaje posadowienia budynku :
• z płytą betonową czy to na gruncie czy też jako strop nad
  piwnicą 
• ze stropem drewnianym - nad pustką podpodłogową 
(zdjęcie nr1)    
                                     - czy nad  piwnicą . 
etap_1_zdj_1.jpg  


      zdj. 1 - posadowienie
Stan zerowy domu - na płycie betonowej           

wykonanie ław fundamentowych - stawianie ścian fundamento -wych  fermacell - wylanie płyty betonowej ze wszystkimi warstwa mi izolacji przeciwwodnej i cieplnej oraz wylewką poziomującą  stan zerowy
etap_1_zdj_2.jpg
zdj 2 - ławy - fundament
Stan zerowy - ze stropem drewnianym - wykonanie ław 
- stawianie ścian fundamentowych z wypoziomowaną koroną murów
   Umowny poziom "stanu zerowego" w tym przypadku określać 
   zatem będzie koronę murów  , na poziomie obniżonym w
   stosunku do zaprojektowanego poziomu zerowego , o grubość
   drewnianych elementów stropu łącznie z podwaliną. 
 top  ||
etap_1_zdj_3.jpg
Zdj. 3 - strop drewniany
Po fundamentowaniu - stan zerowy to ok. 5 % zaawansowania budynku „pod klucz"  
    ETAP 2 - Konstrukcja szkieletu  
Zakres  wykonania konstrukcji szkieletu budynku jest w sumie bardzo prosty do określenia . Obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami , które podczas kolejnych kondygnacji    stanowią platformę roboczą na budynku .
Tak więc pod pojęciem „konstrukcja szkieletu „należy rozumieć wykonanie konstrukcji wraz z płytą podłogi na każdej przewidzianej do zamieszkania kondygnacji budynku .
etap_2_zdj_4.jpg
 Zdj - 4 widok konstrukcji
W zakres konstrukcji szkieletu wchodzić zatem będzie :
impregnowana ciśnieniowo podwalina , na płycie betonowej
  lub koronie murów (zdjęcie nr 4) konstrukcja ścian zewnętrz - 
  nych z otworami okiennymi 
i drzwiowymi (zdjęcie nr 5 )   
montaż paroizolacji w miejscach połączenia ścian    
  działowych ze ścianami zewnętrznymi .
konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi
konstrukcja stropów
konstrukcja dachu (zdjęcie nr 6) .
równanie konstrukcji pod montaż płyt poszycia i okładzin 
  wewnętrznych ,
konstrukcja schodów , konstrukcja usztywnia  
  - jąca poszczególne elementy budynku
.
etap_2_zdj_6.jpg
 Zdj. 6 - widok szkieletu
etap_2_zdj_5.jpg
Zdj. 5 - widok szkieletu
               zewnątrz
 top || W zakres „konstrukcji szkieletu" wchodzić  winne także konstrukcje wszelkich przybudówek stanowiące integralną część budynku . Nie powinny wchodzić w zakres tej konstrukcji - konstrukcje tarasów.       
Uwagi : drewno
na konstrukcję jest suszone komorowo do wilgotności ok.15-18 % , czterostronnie strugane .
 
 Po montażu konstrukcji stan zaawansowania robót można określić na ok 20% „domu pod klucz „
   ETAP 3 - Stan surowy otwarty  
Etap ten określa :
zakończenie wszelkich robót konstrukcji budynku ,
poszycie ścian zewnętrznych - płytą poszycia
pokrycie połaci dachu płytą poszycia (zdjęcie nr 7)
        lub montaż folii dachowej (zdjęcie nr 8).
pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją .
pokrycie dachu jedną warstwą papy, zabezpieczającą
   budynek przed opadami atmosferycznymi (zdjęcie nr 9)
Uwagi: Na poszycie ścian i dachu stosuje się płytę wiórową
V-100 lub OSB .Nie zaleca się stosowania poszycia z desek .

wiatroizolacja to folia chroniąca budynek przed  napływem zimnego powietrza oraz przed wilgocią . Pozwala jednocześnie na wyprowadzenie wilgoci z wnętrza budynku .
Wiatroizolacja posiada właściwości przepuszczania pary wodnej w granicach 120-160 g/m2 /24 g .
na wiatroizolację nie nadają się folię polietylenowe, o małej przepuszczalności pary ani folie dachowe o  przepuszczalności od 1000 g/m2 / 24 g wzwyż .
 top ||
etap_3_zdj_7.jpg
Zdj. 7 Pokrycie poszycia płytą
etap_3_zdj_9.jpg
Zdj. 9 - Pokrycie papą
etap_3_zdj_8.jpg
Zdj - 8 - Montaż folii dachowej
                         Po montażu ->> 3 etap -  stan zaawansowania robót można określić na ok 25% „domu pod klucz „  
  ETAP 4 - Stan surowy zamknięty   
Stan surowy zamknięty określa całko -
wite zabezpieczenie budynku przed dzia łaniem warunków atmosferycznych :
zakończenie stanu surowego
   otwartego .
montaż obróbek  blacharskich w 
  obrębie dachu .
pokrycie dachu (zdjęcie nr 10).
montaż  rynien ,
montaż stolarki okiennej ,
montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  (zdj.  nr 11)  ( zdj. nr 12).
etap_4_zdj_10.jpg
Zdj. - 10 Montaż pokrycia dachu
etap_4_zdj_11.jpg
Zdj. - 11  Montaż stolarki drzwiowej
etap_4_zdj_12.jpg
Zdj. - 12 Montaż stolarki okiennej
Uwagi : Folie wiatroizolacyjne posiadają ok.3 miesięczny okres odporności na promieniowanie ultrafioletowe . Pozostawiając zatem budynek w stanie surowym zamkniętym , bez zakończenia robót elewacyjnych ,na okres dłuższy niż 3 miesiące należy liczyć się z koniecznością wymiany wiatroizolacji . Planując zatem przerwę w robotach na budynku , wskazane jest zaplanowanie przerwy przed montażem stolarki zewnętrznej , która winna być montowana po założeniu wiatroizolacji
 top || 
Po zamknięciu budynku stan zaawansowania robót można określić na ok 40% „domu pod klucz"
  ETAP 5 - Roboty elewacyjne    
Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy wykonać elewację . Pozwoli to na całkowitą ochronę budynku przed wpływami atmosferycznymi .    
Rozróżnić należy trzy podstawowe rodzaje wykończenia
    elewacji :
   
siding winylowy ( zdjęcie  nr 13) , 
   lub drewniany  
( zdjęcie  nr 14) 
tynk na styropianie lub wełnie mineralnej , szklanej , 
   drzewnej
(zdjęcie  nr 15).
licówka z cegły klinkierowej ( zdjęcie  nr 16). 
  
Zakres robót elewacyjnych obejmuje  :
    
wykonanie obróbek blacharskich w obrębie elewacji .
   
osadzenie parapetów zewnętrznych .
    
wykonanie elewacji .
   
osadzenie rur spustowych .
   
wykonanie cokołu .
   
wykonanie schodów zewnętrznych .
   
osadzenie balustrad schodowych .
   
wykończenie kominów .
etap_5_zdj_13.jpg
Zdj.- 13   elewacja 
                  - siding winylowy
etap_5_zdj_14.jpg
Zdj. - 14  elewacja 
                   - siding drewniany
etap_5_zdj_15.jpg
Zdj.- 15  elewacja - tynk
etap_5_zdj_16.jpg
Zdj. - 16  elewacja - cegła
 Uwagi :     każdy rodzaj elewacji wymaga folii wiatroizolacyjnej na poszyciu ścian .
 top ||      najtańszą wykładziną elewacyjną jest siding winylowy , najdroższą -cegła klinkierowa
Po  robotach elewacyjnych - stan zaawansowania robót można określić (w zależności od  rodzaju elewacji ) na ok. 50 % „domu pod klucz"
  ETAP 6 - Montaż instalacji     
Montaż instalacji rozpoczyna zakres robót wewnętrznych . Wszelkie instalacje należy wykonać przed przystąpieniem do montażu izolacji cieplnej .  Zalecana jest , ze względu na wielkość przekrojów , przewodów następująca kolejność montażu instalacji  :
instalacja kanalizacyjna ( zdjęcie  nr 17)
instalacja ciepłej i zimnej wody ( zdjęcie  nr 18)
instalacja grzewcza tradycyjna
instalacja elektryczna  ( zdjęcie  nr 19 )
instalacja telefoniczna instalacja telewizyjna
Uwagi :
podczas montażu należy przestrzegać wymogów w zakresie przejść  
   przez elementy konstrukcji budynku - słupki ścian , belki stopowe .
w ścianach zewnętrznych nie należy instalować  przewodów instalacji 
  wodno-kanalizacyjnej :  Przewody te o zwiększonych średnicach   
  wpływają na zmniejszenie izolacyjności  ściany , tworząc mostki 
  termiczne . W okresie zimowym zmniejszona izolacyjność ścian  
  może przyczyniać się do zamarzania wody w rurach .   
 top ||
etap_6_zdj_17.jpg
Zdj - 17
Instalacja  kanalizacyjna
etap_6_zdj_19.jpg
Zdj. - 19
Insatalacja elektryczna
etap_6_zdj_18.jpg
Zdj. - 18 Insatalacja wody ciepłej i zimnej
Po montażu instalacji stan zaawansowania robót można określić  na  60%  „domu pod klucz"    
  ETAP 7 - Montaż izolacji cieplnej , akustycznej i paroizolacji  
Montaż izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji stanowi :
montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych.
montaż kanałów zapewniających wentylację poddasza lub połaci dachu .
montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem (budynek parterowy zdjęcie nr 20)  lub w obrębie dachu (budynek z poddaszem użytkowym zdjęcie nr 21) 

montaż paraizolacji na ścianach stanowiących przegrodę  zewnętrzną .
montaż izolacji akustycznej w ścianach .
montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych (zdjęcie nr 22) Montaż izolacji cieplnej rozpoczyna się od ścian zewnętrznych . W tym zakresie można stosować wełnę szklaną , wełnę mineralną , izolacje oparte na bazie włókien celulozy .Te ostatnie wdmuchuje się w ściany po założeniu płyt gipsowych .Grubość warstwy izolacji cieplnej uzależniona jest od współczynnika λ określonego przez producenta . Powszechnie stosowaną grubością , spełniającą wymogi normowe , jest grubość 14 cm na ściany zewnętrzne i 18 cm na stropy.Izolacji akustycznej wymagają ściany pomieszczeń sanitarnych oraz ściany ściany  dzielące pokoje dzienne i sypialnie . Izolacji akustycznej wymagają także stropy międzykondygnacyjne .Paroizolację należy zakładać na wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku.Wymagania paraizolacji spełnia folia polietylenowa o przepuszczalności pary wodnej w granicach 2-6 g/m2/24g. Tylko szczelne założenie paraizolacji gwarantuje ochronę izolacji cieplnej i konstrukcji budynku przed wilgocią z wewnątrz .
Uwagi :   nie należy pozostawiać domu ocieplonego i z założoną 
               folią paroizolacyjną bez ogrzewania na okres zimowy.
 
 top ||   
etap_7_zdj_20.jpg
Zdj. - 20 Izolacja cieplna
  - strop nad parterem
etap_7_zdj_21.jpg
Zdj. - 21 Izolacja cieplna
 - dachu
etap_7_zdj_22.jpg
Zdj. - 22 Izolacja akustyczna - przystropowa
Po montażu izolacji cieplnej i paraizolacji stan zaawansowania robót można określić na ok.70 % „domu pod klucz"
   ETAP 8 - Montaż płyt gipsowych    
Montaż płyt gipsowych (gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych) jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do robót wykończeniowych .     Okładziny wewnętrzne można mocować bezpośrednio na elementy konstrukcji , bądź na ruszcie drewnianym ( zdjęcie nr 23) czy metalowym ( zdjęcie nr 24).   
W zakresie montażu płyt gipsowych należy uwzględnić :   
montaż rusztu ( w zależności od wymagań ),   
montaż płyt gipsowych ,   
szpachlowanie i szlifowanie styków płyt i miejsc po 
       gwoździach lub śrubach
( zdjęcie nr 25).   
 top ||
etap_8_zdj_23.jpg
Zdj. - 23
etap_8_zdj_25.jpg
Zdj. - 25
etap_8_zdj_24.jpg
Zdj. - 24
Po montażu płyt gipsowych stan zaawansowania robót można określić na ok 80% „domu pod klucz"
  ETAP 9 - Prace wykończeniowe  
W zakres podstawowych robót wykończeniowych zaliczamy :
montaż stolarki drzwiowej .
osadzenie parapetów wewnętrznych
   
montaż glazury

„biały montaż"   
 
malowanie
osadzenie gniazdek i kontaktów 

montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowych.
           (zdjęcie  nr 26) (zdjęcie  nr 27)  
  top ||
etap_9_zdj_26.jpg
Zdj. - 26 Montaż
stolarki wewnątrz
etap_9_zdj_27.jpg 
Zdj. - 27 Biały montaż +
malowanie - "end na ażur"
 Zakończenie robót wykończeniowych to 100% „domu pod klucz"
   ETAP 10  - Odbiór techniczny  budynku   
Odbiór Techniczny
odbior.jpg
Wszystko gra
 dom nie ma
    usterek 
   szczescie.jpg
    Bank wypłaca 
  ostatnią transzę

    pien_bank.jpg
 Płacimy Firmie
 ostatnią ratę
   
  placimy.jpg
  Odbieramy 
    Klucze !
      klucze.jpg

 Dziękujemy  

  uscisk.jpg
 Jak dobrze  być 
     na swoim
    
para.jpg
 

  top