DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> Typowe Domki letniskowe Domy z drewna Domy szkieletowe |
  l_kredyty.jpg                                                                            KREDYTY
                                                                             Inwestycyjne - Hipoteczne  Komsumpcyjne - Konsumenckie
Dla naszych Klientów mamy propozycję zawarcia bardzo korzystnej umowy kredytowej  . Kredyt ma pomóc Państwu w zakupie oferowanych przez Centrum Obsługi Obiektów Rekreacyjnych produktów i usług. Zachęcamy Państwa do korzystania z kredytów ,które są coraz bardziej dostępne . Biorąc na kredyt możecie Państwo już cieszyć się z domu mieszkalnego , domku letniskowego czy innego obiektu rekreacyjnego , działki czy wycieczki i innej imprezy . Gotówkę lepiej zachować na bieżące zakupy związane z codzienną konsumcją .                           
 Kredyty Inwestycyjne - (hipoteczne )
 Kredyty Hipoteczne + Dopłaty z NFOŚiGW   Słownik Pojęć -->Kredyty  Kalkulator - kredytowy
 Kredyty - Konsumenckie (konsumpcyjne)
Kredytem konsumenckim w nowym brzmieniu ustawy kredytowej - jest każda pożyczka dla klienta indywidulanego udzielona przez Bank lub inną instytucję niebankową. Na co ? Pod tę definicję zaliczamy niewielkie kredyty gotówkowe na zakup sprzętu AGD czy RTV , kredyty samochodowe a także idące w setki tysięcy złotych kredyty na kupno mieszkania czy budowę domu. Do kredytów konsumenckich zaliczamy wszystkie rodzaje kredytów gotówkowych , kredyty oferowane w ramach rachunków osobistych (tzw. odnawialne) , kredyty pod zastaw(np. z lombardów), a także udzielane w ramach kart kredytowych. Do kategorii kredytów konsumenckich zaliczamy także umowy , na mocy których klient wpłaca pieniądze w zamian za obietnicę udzielenia kredytu w przyszłości - tzw . system argentyński. Kredytobiorcą może być tylko osoba fizyczna , a przeznaczeniem kredytu nie może być finansowanie działalności gospodarczej. Ile ? Kwota kredytu musi się mieścić w przedziale od 500 zł do 80 tys. zł , a termin spłaty nie może być krótszy niż 3 miesiące. Możliwość porównania kredytów ? Każdy Bank musi umieścić informacje o wysokości kredytu , zasadachi terminie jego spłaty, a przede wszystkim podać całkowity koszt kredytu i rzeczywistą (egfektywną roczną stopę oprocentowania. Ban musi ujawnić wszystkie odsetki , dodatkowe opłaty , prowizje. Do kosztów nie wlicza się wydatków zwiazanych z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu czy jego ubezpieczenia( głównie ma to miejsce przy kredytach hipotecznych ) oraz kosztów wynikających ze zmiany kursów walut ( kredyt walutowy) . W ten sposób majac taką wiedzę Klient może stwierdzić , który kredyt jest najtańszy. W 2002 roku - przed wejściem ustawy o Kredycie konsumenckim Klient mógł dowiedzieć się w Banku ,że oprocentowanie kredytu to tylko koszt odsetek od kredytu. W praktyce wówczas oznaczało to , że kredyt którego nominalne oprocentowanie wynosiło 13% , był w rzeczywistości droższy od tego o stopie 15% bo to ile tak naprawdę płaciliśmy za kredyt zależało od tego , czy odsetki były płacone na początku , co miesiąc czy też po skończeniu umowy kredytowej. Dodatkowe prawa ? Każdy kto zdecyduje się zaciagnacć , będzie mógł z niego zrezygnować w ciągu 3 dni od zawarcia umowy . Zapłacone prowizje klient , który w tym czasie zrezygnuje z kredytu , dostanie z powrotem. Pożyczone pieniądze z Banku - należy zwrócić. Za kredyt można podziękować - bez podawania przyczyny. Jęśli w umowie nie ma słowa o terminie , klient może zrezygnować z kredytu w ciągu 10 dni. Jakie prowizje ? Prowizje pobierane przy wcześniejszej spłacie kredytu mogą Banki pobierać od kredytów walutowych i innych kredytów których kwota przewyższa 5 tys. zł oprocentowanych według stałej stopy . Odsetki ? Jesli przy udzielaniu kredytu kredytobiorca złamie jakiekolwiek postanowienia ustawy ( np. w umowie nie ma wymaganych informacji) , wówczas klient nie musi płacić ani odsetek , ani prowizji , ani nawet opłaty przygotowawczej ! . Jeśli już coś zapłaci , może się domagać zwrotu pieniędzy . Wyjątkiem są koszty ubezpieczenia kredytu i ustanowienia zabezpieczeń .PROWIZJE: maja wszystkie cechy i konsekwencje odsetek płaconych z góry - pomniejszaja prawdziwą kwotę przekazanego przez Bank kredytu .MNoże być tak ,że kredytobiorca dostanie kredyt w pełnej wysokości , o jaką się stara , jednak wówczas prowizję będzie musiał zapłacić z włąsnej kieszeni . Większość Banków poprzez wysoką prowizję wynagradza sobie "atrakcyjne " dla klienta oprocentowanie .  .ODSETKI : są naturalnym kosztem kredytu. Prawie wszystkie Banki podają oprocentowanie nominalne , czyli naliczane ( jak sama nazwa wskazuje ) od wartości przyznanego kredytu , a nie od rzeczywiście przekazanych Klientowi pieniędzy. Dużo ważniejszy od wysokości oprocentowania jest jednak sposób i warunki spłaty odsetek . Są takie przypadki ,że kredytodawcy wymagają ich spłaty już w momencie przyznania kredytu , czyli z góry. A więc klient wcale nie dostaje do ręki takiej kwoty jak jest wpisana w umowie kredytowej . Ponadto każda złotówka odsetek zwrócdona już w momencie zawarcia umowy kredytowej ma znacznie większą wartość od złotówki płaconej w późniejszym czasie. Powód - inflacja , która zmniejsza siłę nabywczą pieniądza albo możliwości ulokowania ich chociażby w obligacjach.   Od kiedy obowiązuję nowa ustawa ? Powyższe zasady nie dotyczą kredytów zaciagniętych przed datą 19 września 2002 roku .Ustawa o kredycie konsumenckim powstała na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej z 1986 r. Dyrektywa określa pewien minimalny poziom ochrony konsumentów .  SPOSOBY SPŁATY KREDYTU : Bankowi trzeba zwrócić wartość przyznanego kredytu a nie kwotę przyznaną klientowi - po uwzględnieniu prowizji czy z góry pobranych odsetek.Suma rat spłacanego  kredytu jest z reguły wyższa niż kwota udzielonego kredytu . Dla Banku jest bardzo ważne i korzystne aby klient oddała mu jak najszybciej pieniądze . Poza zmniejszajacym się ryzykiem niewypłacalności klienta bankierzy znaja bowiem zasadę zmieniającej się wartości pieniądza w czasie .
Na nowych przepisach zyskują nie tylko klienci , ale również same banki , które dzięki jasnym zasadom prezentacji swojej oferty mogą rywalizować o kredytobiorców na równych i jasnych zasadach                                                                                                                               .
   Wzór obliczenia rzeczywistej stopy oprocentowania
Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawców obowiązek prezentowania kosztu kredytu obliczonego według jednolitego ustalonego w załaczniku do ustawy wzoru ( na żądanie klienta bank ma obowiązek go udostępnić ) . Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania , wyrażoną w postaci rocznej stopy procentowej kwoty udzielonego kredytu , kredytodawca oblicza zgodnie z następującym wzorem matematycznym :
 
              K=m           A g                 K"=m"            A "K"
         ___    =         ___ 
              K=1     (1 + i)t K          K"=1          ( 1+i )
t K

Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznczają :
K      - numer kolejnej wypłaty raty kredytu ;
K"    - numer kolejnej spłaty kredytu ;
Ak    - kwota wypłaty raty kredytu - K  ;
A"K" - kwota spłaty kredytu lub kosztów - K"  ;
∑      - suma 
m     - numer ostatniej wypłaty raty kredytu ;
m"   - numer ostatniej spłaty kredytu lub kosztów ;
tk       - okres , wyrażony w latach lub ułamkach lat , pomiędzy pierwszą wypłatą i kolejnymi wypłatami , począwszy od 2 , do
           wypłaty "m";
tk"    - okres wyrażony w latach lub ułamkach lat , pomiędzy pierwszą spłatą kredytu lub kosztów i kolejnymi spłatami ,
          począwszy od 2 do spłaty - m ;
i       - rzeczywista roczna stopa oprocentowania ;