DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> Słownik Pojęć • Translatory  Ang-Fra  •  Szwedzko-Pol   Pol-Niemiecki    Inne   Ang-Pol(diki)
fl-pl.gif                                                         SŁOWNIK  Polsko <---> Angielski fl-uk.gif
                    Słownik ma pomóc obcokrajowcom przy odczytywaniu haseł opisujących obiekty na naszej stronie internetowej
                                  [ The dictionary has to help foreigners near reading describing on our internet side objects passwords ]
                                                Słówka   ZWROTY Nieruchomości Turystyka Budownictwo  • IDIOMY
                                                                                               SŁÓWKA [ words ]
  A     B     C                G        I     J    K    L    Ł    M                Q    R        Ś    T     U         W    X    Y    Z 
.................................................................................................................................................................................
 A  
adwokat - barrister , advokat ,counsel , counsellor , solicitor, public attorne ,
akt notarialny - notarial deed
apostille (klauzula) - apostille (clause)
agent - agent , broke apartament - apartment
aneks - appendix  

B  
biuro obrotu nieruchomościami - the office of turn the immobilities  biuro turystyki -

budownictwo - building  
   

C  

cena - price , valution, rate
COOR - Centrum Obsługi Obiektów Rekreacyjnych
czynsz - rent
czynsz regulowany - regulated rent

D
darowizna - donation
decyzja o warunkach zabudowy -
developer (inwestor)-developer
dodatek mieszkaniowy - housing addition
droga dojazdowa - accessible road
dom - house , home ,
dom letniskowy - summer little house
droga konieczna - necessary road, essential road
działka - parcel , plot
działka gruntu - plot of soil
dzierżawa - lease

E
Ewidencja gruntów i budynków - the record (register) of soils and the buildings

F

    ↑
top

G
giełda - exchange
gleba - soil
gleboznawcza klasyfikacja gruntów - the soils the classification of soils
gmina - commune
gospodarstwo - household , fram
gospodarstwo rolne - agricultural farm
grunt - soil , earth , ground ,
grunt budowlany - building ground
H
Hipoteka -
mortgage / register of mortages
hipoteka odwrócona -
hipoteka na wierzytelności hipotecznej -
hipoteka przymusowa -
hipoteka łączna - total mortgage

I
indeks - index
infrastruktura - infrastructure
inny obiekt - different object
irr - (wewnętrzna stopa zrotu) /internal rate of return /
J

   
top

K
kara umowna - conventional punishment
kara ustawowa - legal punishment
kataster - cadastre , land register , cadastral survey
kategoria -
category

kierunek - direction
klasa gleby - class of soil
komornik - bailiff
koszt - cost
księga wieczysta - perpetual book


L
licencja -
licenceLokal - premises , room ,
lokal socjalny - social premises
lokal zamienny - exchangeable premises
lokator - occupant
   
top

Ł
łąka - meadow

M
Małoletni - juvenile , minor
miasto - town
mienie - possessions
miejscowość -
Mieszkanie - flat

N
Najem - lease , rent , hire
najem okazjonalny
nieruchomość - immobility
nieruchomości - immobilities
nieruchomość gruntowa
nieruchomość budynkowa -
nieruchomość lokalowa -
nieruchomość podobna -
nieruchomość rolna -
nieruchomość wspólna -
nieuczciwa konkurencja -
npv -
npvr -
O
obiekt - object
obiekt nietypowy -
obmiar -
obowiązki pośrednika -
obrót nieruchomościami -
odsetki -
odsetki karne  -
odszkodowanie -
ograniczone prawo rzeczowe -
ogrzewanie - heating
opłata -
osoba bliska -
P
pierwokup - preemption
plan miejscowy -
podatek - tax
podatek dochodowy -
podatek VAT -
podatek od nieruchomości -
podział nieruchomości -
pokój - room
pomieszczenie przynależne -
poprzedni właściciel -
posiadanie - possession
posiadacz zależny - dependent owner
posiadacz samoistny - spontaneous owner
przedawnienie - prescription
pośrednictwo nieruchomości - mediation of immobility
pośrednik - agent , mediator , middleman ,
pośrednik w obrocie nierchomościami - mediator in turn immobilities
powierzchnia - surface
powierzchnia użytkowa -
powierzchnia netto -
prawo - law
prawo budowlane - building law
prawo pierwokupu - preemption law
prawo mieszkaniowe - housing law
prawo spoółdzielcze - cooperative law
prawo własnościowe - possessional law / law of property
przetarg - auction
przewłaszczenie - alienation
rzewłaszczenie na zabezpieczenie - transfer of title to the collateral
Q

R
rola - ploughland
roszczenie - claim
rozgraniczenie nieruchomości - demarcation of immobility
rozrządzenie - disposition
ruchomości - movability

            
top
S
samorząd terytorialny - local government
samodzielny lokal mieszkalny - independent dwelling
Sąd - Court
Sąd Okręgowy -
Sąd Rejonowy -
Sąd Apalecyjny -
scalenienieruchomości -
Skarb Państwa -
służebność - servitude
służebność gruntowa -
służebność osobista -
spadek - succession
sprzedaż -
Spółdzielnia -
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu -
spółka -
spółka akcyjna -
spółka - jawna -
spółka komandytowa -
spółka z o.o. -
standardy zawodowe -
stan obiektu - state of object
starosta -
Starostwo powiatowe -
szacowanie nieruchomości -
Ś

T
Taksa notarialna - notarial tax
TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) -
testament -
trwały zarząd -
tymczasowy obiekt budowlany -

U
ubezwłasnowolnienie - incapacitation
ubezwłasnowolnić - incapacitate
udział -
udział we współwłasności -
użyczenie -
użytkowanie -
użytkowanie wieczyste -

V


   
top
W
waluta - currency
wartość - value
wartość odtworzeniowa - replacement value
wartość dochodowa - value of income
wartość rynkowa - market value
wartość zaktualizowana netto - 
warunki zabudowy - building conditions
wewnętrzna stopa zwrotu -
wieś - village , country
WL (wynajem letniskowych) -
renting sumnier - resort wspólnota mieszkaniowa
własność - property
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu -
właściciel - owner
właściwy urząd - the competent authority
województwo - province
wskaźnik - rate
wspólnota mieszkaniowa - residential community
współlokator - roommate
współwłasność - ownership
wycena - valuation
wycena nieruchomości - Real estate valuation
wyodrębnianie własności samodzielnego lokalu -
wyposażenie - equipment
wynajem - hire
wyrok sądu - judgment of court
wywłaszczenie - expropriation
wywłaszczyć - expropriate

X
                          

Y


Z
zadatek (zaliczka)- payment
zadatkować - payment on account
zagospodarowanie -
Zaliczka - advance , instalment | wypłacić kwotę tytułem zaliczki - to pay on account , 
zarząd -
zarząd wspólnoty -
zarządca -
zarządca nieruchomości -
zarządca przymusowy -
zasiedzenie -
zasób mieszkaniowy - 
zasób nieruchomości - 
zbywanie nieruchomości -
 
top
                                             ZWROTY - Nieruchomości [ terms of immobility ]
W czym mogę pomóc ? - Can Ihelp you ?
Chciałbym sprzedać   ...... I would like to sell
Chciałbym kupić 
.      ...... I would like to buy
Chciałbym wynająć    ...... I would like to rent (hire)
Chciałbym zamienić    ......I would like to exchange

   ↑
top
                                                                      ZWROTY - Turystyka [ terms of turism ]


                                                                                                    ZWROTY - Budownictwo [ terms of building ]
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S
strop
T

U

W

Z
                         
    ↑
top
                           
                                                                                                IDIOMY [ idioms ]
 

--You can say it like this  : 
   możesz powiedzieć to tak
--
Something that at first seemed to be a misfortune or a bad luck , but in the end turned out to bring a good result 
  nie ma tego złego , co by na dobre nie wyszło -> a blessing in disguise 
--to give sb a break  --
dać komuś spokój , przestać komuś dokuczać
--out of the ark          --
bardzo stary , przedpotopowy
--to be all ears            --
zamieniać się w słuch
--a rude awakening   --
przykra niespodzianka
--you scratch my back and i, llscratch --
przysługa za przysługę 
--bring home the bacon -- zarabiać na życie / utrzymywać rodzinę 
--bag and baggage         -- ze wszystkimi manatkami , z całym dobytkiem
--lucky dog -- szczęściarz
--  ↑top

 


 top