DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> • Słownik pojęć - nieruchomości   Wycena Nieruchomości  O Firmie COOR • 
  dom_zielony.png                                       Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  Definicja Nieruchomisty Czynności Nieruchomisty Czas to pieniądz Na własną rękę ? Wiedza - profesjonalizm
 Nieruchomista - 5000 profesjonalistów , którzy zdali 3 stopniowy egzamin państwowy
Nieruchomistapropozycja  Ministerstwa Infrastruktury i PFRN  z 31.12. 2005 r.  zmiany nazwy zawodu  pośrednika w obrocie nieruchomościami dla osób , które zdały  3-stopniowy egzamin państwowy )  : nowy zawód wykonywany przez licencjonowanych pośredników  w obrocie nieruchomościami legitymujących się licencją uzyskaną w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami . Nieruchomista to już nie tylko pośrednik w transakcji związanej z obrotem nieruchomościami . To przede wszystkim doradca Zamawiającego taką usługę .  Zakres wiedzy Nieruchomisty jest bardzo szeroki (z wielu dziedzin : prawa , ekonomii , podstaw budownictwa , geodezji , szacowania wartości nieruchomości , psychologii , socjologii , bankowości , ubezpieczeń , giełdy papierów wartościowych , praw i zachowań na rynku konsumenta) i sprawdzany był w trybie Egzaminu w 3 etapach -->1 ETAP weryfikacja dokumentów (sprawdzane były wymogi formalne kandydata : wykształcenie - wyższe + niekaralność + posiadanie zdolności do czynności prawnych + wiedza poparta zdanym egzaminem wewnętrznym  i uzyskaniem Certyfikatu + praktyka w biurze nieruchomości co najmniej 1/2 roczna dokumentowana w Dzienniczku Praktyk -->2 ETAP  sprawdzana była specjalistyczna wiedza w teście składającym się ze 100 pytań , które trzeba było rozwiązać w ciągu 100 minut. Egzamin ten sprawdzał posiadaną wiedzę z wielu dziedzin j/w. Pytania były podchwytliwe i bardzo trudne, czego dowodem była zdawalność kandydatów na poziomie 7% do max. 20% wszystkich przystępujących do tego egzaminu. -->3 ETAP - sprawdzał nabytą praktykę w Biurach Nieruchomości w trybie egzaminu ustnego składanego przed 7-osobową Komisją Egzaminacyjną złożoną z największych autorytetów :profesorów i doktorów pracujących na Uczelniach w Polsce a także praktyków prowadzących własne Biura Nieruchomości . Komisja Egzaminacyjna sprawdzała przygotowane przez kandydata 3 symulacje różnych transakcji i z nich zadawała 1 pytanie . Następnie kandydat odpowiadał na 3 wylosowane pytania , które miały potwierdzić jego praktyczną znajomość i przygotowanie do tego bardzo trudnego zawodu jakim jest nieruchomista. Kandydat  zarówno w 2 jak i w 3  Etapie musiał uzyskać minimum 75% prawidłowych odpowiedzi na zadane przez Komisję Egzaminacyjną pytania. Egzaminy przeprowadzane były w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Po pozytywnym zdaniu wszystkich etapów Nieruchomista otrzymywał wydane przez Ministerstwo Infrastruktury Świadectwo z Nr Licencji - dające prawo do wykonywania zawodu Nieruchomisty -->  pośrednika w obrocie nieruchomościami
Usługa : wykonywana przez Nieruchomistę nie ogranicza się tylko do pośredniczenia w wydanym adresie nieruchomości  !!!
 ↑top
                                                                                  Czynności Nieruchomisty ?
Zakres usługi obejmuje :
A  czynności przygotowawcze poprzedzające zawarcie transakcji sprzedaży--kupna-najmu-wynajmu-zamiany takie jak : ustalenie ceny , terminu wydania nieruchomości , sprawdzenie stanu fizycznego - prawnego nieruchomości w chwili wydania , ustalenie form płatności :całość ceny , raty , sposobu zapłaty : gotówka , czek , przelew , kredyt , terminu zawarcia umowy przedwstępnej , wysokości zadatku , zaliczki , ustalenie warunków ,które muszą być spełnione przed nabyciem nieruchomości  przez np. cudzoziemcę , przed zbyciem przez osobę niepełnoletnią czy ubezwłasnowolnioną , przygotowanie dokumentów niezbednych do dokonania czynności prawnej np.  przeniesienia własności nieruchomości (odpis z Sądu czy Ewidencji gruntów  , zaświadczenia ze Spółdzielni , orzeczenia Sądu , decyzje administracyjne , akty notarialne i wiele innych czynności przygotowawczych , które są indywidualnie przypisane do transakcji.
B czynności negocjacji : pełnienie roli mediatora i negocjatora starającego sie wspomóc nabywcę i zbywcę w pokonaniu trudności tak ,żeby warunki transakcji dla obu stron były jak najlepsze.  
C czynności współpracy z osobami/firmami ,pozwalajacymi pośrednikowi kompleksowo obsłużyć rynek nieruchomości takimi jak : geodeta , geolog , architekt ,urbanista ,developer ,konserwator zabytków ,ekolog ,leśnik ,rzeczoznawca majątkowy,rzeczoznawca-budowlany,zarządca,notariusz ,informatyk,ubezpieczyciel,bankowiec,makler-giełdowy,adwokat , sędzia ,sołtys, dziennikarz, urząd gminy ,Urząd Stanu Cywilnego ,Kancelarie Parafialne ,Archiwum Państwowe ,Sąd Wieczysto-księgowy ,Sąd Rejonowy ,Sąd Okręgowy ,Sąd Apelacyjny ,Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,Starostwo Powiatowe ,Urząd Wojewódzki , Urząd Gminy , Urząd Miasta , Dostawcy mediów : energii elektrycznej , gazu, telekomunikacja, wodociągi i kanalizacja , cieplika , Zarząd dróg ,Zarząd portów: lotniczych , wodnych , Agencja Nieruchomości Rolnych ,Agencja Mienia Wojskowego ,Agencja Reklamowa ,Serwis komputerowy,  Polska Federacja Rynku Nieruchomości , Stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomości ,Urząd Skarbowy , Ministerstwo Finansów, Sanepid, Straż pożarna, Policja, Straż gminna-miejska, inne podmioty .
D czynności doradcze - dotyczące np. cen na rynku nieruchomości ,wstępne szacowanie wartości nieruchomości  , tendencji , możliwości inwestowania w nieruchomości itp.
  
 
top
                                                                                        Czas to pieniądz !!!!
Wiele czynności wykonywanych przez Nieruchomistę jest wykonywane tylko dla tej konkretnej transakcji i wymaga przeprowadzenia badań , wykonania ekspertyz , żmudnego nieraz i wieloletniego kompletowania dokumentów pozwalających na przeniesienie praw do nieruchomości . Czynności wykonywane przez Nieruchomistę mają wtedy specyficzny charakter i wycena rzeczywistego nakładu czasu i środków jest trudna do określenia i niewspółmierna do korzyści jakie przynosi Klientowi zamawiającemu usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami . Dlatego właśnie znane przez wszystkich powiedzenie czas to pieniądz nigdzie się nie sprawdza tak dobitnie jak w przypadku obsługi związanej z rynkiem nieruchomości .   top
                                               Na własną rękę czy pod rękę z Nieruchomistą ?  
Każdy Klient decydujący się na korzystanie z usług Nieruchomisty ma zawsze do wyboru --->albo sam ponosi ryzyko transakcji , -->albo całe ryzyko transakcji przerzuca na ubezpieczonego od skutków transakcji Nieruchomistę---->albo sam szuka domu , mieszkania, lokalu , działki rekreacyjnej , innego obiektu do najmu czy do kupna --->albo powierza to Nieruchomiście , który posiada bogatą bazę wielu typów nieruchomości a także współpracuje z innymi Nieruchomistami prowadzącymi biurami obrotu nieruchomościami w ramach np. MLS --->albo sam próbuje zgłębić tajniki rynku nieruchomości i ciągle zmieniające się prawo --->albo powierza te czynności specjaliście , który codziennie boryka się z różnymi skomplikowanymi czynnościami służącymi w efekcie przeprowadzeniu bezpiecznej i pewnej transakcji na rynku nieruchomości. --->albo sam zbiera dokumenty do transakcji i wielokrotnie musi jęździć do tych samych instytucji (po prostu uczy się na błędach) -->albo powierza zbieranie i opracowywanie dokumentacji służącej skutecznej transakcji --- Nieruchomiście -->albo sam negocjuje cenę i inne warunki transakcji ( brak znajomości tajników psychologii sprzedaży prowadzi do nieuniknionej porażki w konfrontacji z drugą strona transakcji) --->albo powierza prowadzenie negocjacji specjaliście--Nieruchomiście  ,który jest uzbrojony w wiedzę z psychologii i socjologii a także jest zahartowany w prowadzeniu bardzo skomplikowanych negocjacji. -->albo sam nawiązuje kontakty z geodetą , rzeczoznawcą , zarządcą , urzędnikiem w Gminie czy Starostwie Powiatowym --->albo powierza kontakty z innymi uczestnikami rynku nieruchomości specjaliście jakim jest Nieruchomista ( Nieruchomista od wielu lat współpracujący z różnymi podmiotami i instytucjami ma rozeznanie w cenach usług a także w jakości tych usług) - wybierze optymalne pod każdym względem rozwiązanie związane z korzystaniem z usług wykonywanych przez podmioty inne niż Nieruchomista a obsługujące na codzień Rynek nieruchomości --->albo sam próbuje przeprowadzić np. postępowanie spadkowe , podział gruntu i inne skomplikowane czynności związane z nabyciem czy zbyciem własnej nieruchomości -->albo powierza wykonanie tych czynności specjaliście - Nieruchomiście , który mając wiedzę i doświadczenie może te czynności przeprowadzić szybko , sprawnie i bez zbędnych kosztów--->albo sam przygotowuje umowę najmu czy sprzedaży narażając się w przyszłości na skutki wynikające z braku znajomości prawa--->albo powierza przygotowanie właściwej umowy zależnej od zaistniałej sytuacji i aktualnie obowiązującego prawa - specjaliście - nieruchomiście. Każdy kto ma wątpliwości czy czynności zmierzające do skuteczego przeprowadzenia transakcji związanej z obrotem własną nieruchomością wykonać samemu czy powierzyć je specjaliście jakim jest bez wątpienia Nieruchomista musi zdawać sobie sprawę ,że majątek , który zamierza sprzedać  jest wielokrotnie ogromny i ponoszone koszty obsługi płacone Nieruchomiście służące bezpiecznej transakcji są niewielkie w porównaniu do strat jakie mogą wyniknąć gdy sami podejmujemy się tak skomplikowanych czynności . 
 
top
Wiedza+Profesjonajizm Nieruchomisty to Oszczędność czasu i finansów Zamawiającego usługi u Nieruchomisty !!!
Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła od 01.01.2008 roku rezygnację z weryfikacji wiedzy kandydatów do zawodu Nieruchomisty ograniczając selekcję kandydatów do tego zawodu poprzez sprawdzenie tylko wymogów formalnych - 1 Etap . Pominięto 2 i 3 Etap weryfikacji przydatności kandydata do zawodu Nieruchomisty. Nowelizacja została przegłosowana przez posłów - skróconej kadencji Sejmu . Jako jedną  z przyczyn ograniczenia tej weryfikacji podano : zbyt trudne egzaminy i tym samym zbyt małą zdawalność kandydatów. Taką opinię wyrażali przede wszystkim posłowie Samoobrony.  My Nieruchomiści wyrażaliśmy wówczas  nadzieję ,że te populistyczne poprawki do Ustawy o gospodarce nieruchomościami zostaną wykreślone już na początku nowej kadencji Sejmu . Zawód Nieruchomisty jest obarczony zbyt dużą odpowiedzialnością ,żeby narażać całe społeczeństwo na błędy w wykonywaniu tego zawodu przez osoby mające nieprofesjonalne przygotowanie . Nieruchomista zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (UGN) , musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.   Brak szkód ze strony wszystkich 5000 profesjonalistów - Nieruchomistów , którzy przeszli pozytywnie sito egzaminu państwowego jest dowodem na to ,że osoby ,które uzyskały te uprawnienia są na właściwym miejscu. Zmniejszenie wymagań wobec kandydatów na Nieruchomistów obniżyło standardy wykonywania tego zawodu a tym samym powoduje większą ilość szkód na rynku nieruchomości. Społeczeństwo w ostatnich latach utwierdzano ,że zbędny jest wymóg posiadania licencji dla pośredników w obrocie nieruchomościami , zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Komisja Pana Palikota "Przyjazne państwo" chciała aby społeczeństwo przyjaźniło się z osobami , które mają np. wyroki sądowe .  Brak weryfikacji formalnej kandydatów do zawodów wykonywanych na rynku nieruchomości miał spowodować wyższą jakość tych usług. Czy rzeczywiście tak by się stało ? Czy obowiązek posiadania tylko ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może gwarantować bezpieczeństwo usługi np. przy sprzedaży niejednokrotnie majątku zgromadzonego ciężką pracą przez wiele pokoleń Polaków ? Licencje na wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami są obowiązkowe w wielu krajach gdzie demokracja i rynek są praktykowane od setek lat. My Nieruchomiści wyrażamy zadowolenie ,że rząd RP spowodował UTRZYMANIE LICENCJI w mocy obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami . Nasza nieliczna grupa Nieruchomistów na codzień spotyka się z pozytywnym odbiorem przez Klientów zamawiających u nas usługę pośrednictwa .  Klienci wybierający usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - w Biurach w których Nieruchomiści uzyskali uprawnienia przed datą 31.12.2007roku - twierdzą ,że wybierając nas mają gwarancję profesjonalnej obsługi i przede wszystkim bezpieczeństwo tego obrotu . Więcej > nasze kwalifikacje ,wiedza i profesjonalizm > na podstronie - o Firmie COOR .  
 top