DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót-->  Prefabrykowane Domy szkieletowe
l_ico_5.jpg   Technologia szkieletu Opis technologiczny - szkieletu l_ico_5.jpg
        Termin realizacji  Wersja standard  Wersja do samodzielnego wykończenia 
      • Prace wykonywane przez Inwestora   Prace wykonywane przez Producenta
 Uwaga : Zakres prac proponowanych w niniejszym opracowaniu jest przykładowym rozwiązaniem technologicznym.
              Dlatego dla Inwestorów zainteresowanych budową domu w technologii szkieletu drewnianego każdorazowo i
              ndywidualnie jest ustalany wykaz prac i użytych materiałów.
                                                             Termin realizacji
  Montaż samych ścian trwa ok.8 godzin,pozostałe roboty- budowa stropu, więźby dachowej , pokrycie dachu,
   orynnowanie   i otynkowanie - zabierają trzy tygodnie .

Przeszkody w wykonaniu prac budowlanych , powodowane przez Inwestora (brak dostatecznego współdziałania)
   lub przez osoby trzecie, pociągają za sobą wydłużenie czasu budowy . Powstałe na skutek tego zwiększone koszty
   ponosi Inwestor .
   Zasada ta obowiązuje także wtedy  jeśli nie miało miejsca zgłoszenie takiej przeszkody .
Złe warunki atmosferyczne w okresie trwania  budowy , uznane za takie przez Stację Meteorologiczną przedłużają
   stosownie  termin wykonania domu .

                                                               Wersja standard
  ↑top                             TECHNOLOGIA PRODUKCJI I WYKONANIE NA PLACU BUDOWY
W ofercie Producenta jest 10 typów domów : parterowe, bungalowy o powierzchni użytkowej 70 m2 ,90m2 ,110 m2 dom z poddaszem użytkowym o powierzchni 122,9 m2; 150m2, 306m2. Każdy dom można rozbudować o przedsionek , ganek wejściowy werandę lub taras .Firma daje 3-letnią gwarancję na elementy konstrukcyjne i roczną na elementy wykończenia. Firma stawia domy : w stanie surowym zamkniętym i pod klucz wg sprawdzonej na bardzo wymagającym niemieckim rynku technologii szkieletu drewnianegoPodstawowe elementy (prefabrykaty) do budowy prefabrykowanych drewnianych domów szkieletowych powstają w fabryce .Drewno , z którego są robione , musi być czterostronnie strugane , suszone komorowo
(pod ciśnieniem ) i fazowane (wyokrąglane )na narożnikach . Jego wilgotność nie może przekraczać 16-18 %Wszystkie domy z prefabrykatów mają fabrycznie wbudowane drzwi i okna . Na budowę przyjeżdżają gotowe do natychmiasto wego montażu panele zapakowane w folię (stąd określenie "domy z paczki" ).Potemfirmowe ekipy montują na przygotowa -nym wcześniej (z reguły przez klienta ) fundamencie. W krajach gdziedomy te są znane od dawna , stosuje się 3 rodzaje prefabrykacji :--panele ścienne---wielkie płyty-moduły przestrzenne .

Na Rynku niemieckim potwierdzeniem dobrej jakości wykonania jest  posiadanie przez  Firmę   UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT  - u                             

Istnieje możliwość kupna domu " w paczce „ - do późniejszego montażu. Aktualnie nie ma możliwości samodzielnego
montażu !! Inwestor może tylko samodzielnie wykończyć budynek wewnątrz .  
 top

Wersja standard

 Wersja X

Ściany zewnętrzne 
a) wyprawa elewacyjna (styropian 6 cm + tynk akrylowy) x
b) płyta drewnopochodna OSB 12 mm x
c) szkielet drewniany (belki o przekroju 60/120 mm) x
d) wełna mineralna gr.120   
e) łaty 50/60   
f) rurki peszla   
g) paroizolacja   
h) płyta celulozowo-gipsowa Fermacell 10,0 mm,   
i) łączniki ( zszywki , gwoździe , blachy BMF, śruby M16 , mufki ). x
j) materiały wykończeniowe (gips szpachlowy, silikon akrylowy itp.)   
k) okna , drzwi tarasowe , drzwi wejściowe (PCV) x
Ściany wewnętrzne
a) płyta Fermacell 10,0 mm   
b) szkielet 60/100, 60/120 mm x
c) wełna mineralna gr.100 mm , 120 mm   
d) płyta Fermacell 10,0 mm   
e) łączniki x
f) szpachel   

Strop

a) płyta OSB gr.22 mm, x
b) belki 60/200 mm , x
c) wełna mineralna 50 mm   
d) łaty 22/40 mm   
e) płyta Fermacell ,   
f) łączniki ( wieszaki , blachy gwoździowane ), x
g) materiały wykończeniowe .   

Dach

a) dachówka cementowa (kolorowa) x
b) łaty i kontrłaty, x
c) folia dachowa , x
d) krokwie60/180 mm , x
e) wełna mineralna 180 mm   
f) paroizolacja   
g) łaty 22/40 ,   
h) płyta Fermacell 10,0   

Orynnowanie

a) rynny , rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,55mm. x   
                                       Wersja do samodzielnego wykończenia 
 X --- wersja do samodzielnego wykończenia wewnętrznego

Powyższe zestawienie materiałowe jest standardowe . Na życzenie klienta można zmienić poszczególne materiały .Stosowane drewno jest wysuszone od 12% - 18% i z wyjątkiem spodnich belek ścian parteru nie zawiera żadnych środków chemicznych , Pod instalację wodno-kanalizacyjną płyta Fermacell na ścianach jest mocowana na wkręty .

                                         Prace wykonywane przez Inwestora 

Dokumentacja :

 a) Inwestor zapewnia że  posiada plac budowy ( przedstawia w biurze Przedstawiciela dowód własności)
- Inwestor przedstawia Wykonawcy w biurze Przedstawiciela pozwolenie na budowę wg trybu i terminów określonych przez Prawo Budowlane i Kodeks Postępowania Administracyjnego .
- Inwestor ponosi wszelkie opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę , przeprowadzenia odbioru w stanie surowym i użytkowym , wykonanie pomiarów statyki i innych prac pomiarowych , jak również wszelkie inne opłaty .

 b) Pozwolenie na budowę powinno być niezwłocznie po jego uzyskaniu  przekazane Wykonawcy.

Najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem budowy Inwestor przedkłada w oryginale pozwolenie na budowę włącznie ze zgodą na rozpoczęcie prac na placu budowy ( w tym także wraz z nałożonymi przez właściwy urząd  zaleceniami i warunkami realizacyjnymi  .

Wykonawca - Producent nie ponosi ryzyka za brak możliwości zabudowy działki budowlanej w uzgodnionym z Inwestorem terminie. 
 ↑top                                

Fundamenty :

Dla zapewnienia właściwego wykonania fundamentów Inwestor na własny koszt wykonuje ekspertyzę gruntu .Inwestor przygotowuje fundamenty zgodnie z projektem i instrukcją Producenta .W płycie fundamentu powinny być wykonane wypusty rur od kanalizacji , wody , energii elektrycznej , gazu .

Prace  przygotowawcze i organizacyjne :

   Prace własne Inwestora oraz prace budowlane o charakterze przygotowawczym , nie są przedmiotem umowy i muszą być zakończone najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem budowy !!!!

Dotyczy to w szczególności prac budowlanych związanych  z  wykonaniem płyty fundamentowej . W tym zakresie Inwestor zobowiązany jest bezusterkowo wykonać płytę fundamentową żelbetową zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z przygotowanymi przyłączami .

   a) Inwestor zapewnia swobodny dojazd samochodów ciężarowych 35-tonowych , oraz 18-tonowego dźwigu do placu budowy , korzystając przy tym z sieci dróg publicznych .Trasa dojazdu musi być przystosowana do ruchu pojazdów o wysokości do 4,1 m oraz do szerokości 2,5 m . Przy jednej ze stron budowanego domu należy zapewnić plac do ustawienia dźwigu .

   b) Inwestor zapewnia na placu budowy podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej (min.20 A). Koszty przygotowania tych mediów zapewnia Inwestor .

   c) Przewody elektryczne , telefoniczne , telewizyjne itp. , które stanowią ewentualną przeszkodę dla budowy winny być przed rozpoczęciem prac usunięte lub odłączone przez Inwestora , który zarazem powinien zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem . Należy również usunąć płoty drzewa , krzewy itp  stanowiące przeszkodę na placu budowy
 

              Prace wykonywane przez Producenta
    / ściany zewnętrzne+ ściany wewnętrzne+ strop+ dach pokryty cementową dachówką
   /+ projekt+ transport+ montaż / 

 top
Projekt typowy( 3 egz. ) - uzgodniony z Inwestorem - może być w cenie domu. Budowa domu może być  według projektów   własnych i indywidualnych . Dom  / panelowy / w całości jest wykonany w fabryce . Ściany , strop , więźba dachowa gotowe w całości dostarczane są na plac budowy TRANSPORT "loco" podany  plac budowy + MONTAŻ domu zapewnia Producent .  W toku dostaw i montażu domu z gotowych elementów prefabrykowanych

                        Inwestor zobowiązany  jest do dodatkowej płatności za zwiększony zakres  
                           

Ściany zewnętrzne : Konstrukcja : -szkielet zbudowany z belek  drewnianych ( 60x120 mm) + łaty  0/60mm Panele ścienne mają wysokość jednej kondygnacji i długość 11 metrów , fabrycznie wmontowane okna i drzwi z PCV. Panele montowane są na wcześniej przygotowa nym fundamencie . z obu stron ściany obłożone są płytą gipsowo - celulozową FERMACELL grubości 12,5mm. zamiast płyty Fermacell można zastoso wać płytę OSB 12 mm -od wewnątrz + ścianaz płyty gipsowo - kartonowej grubości  12,5 mm od zewnątrz -- w ścianach montowane są rurki peszla w które później można będzie wprowadzić przewody elektryczne -- wzmocnienie konstrukcji -W celu wzmocnienia konstrukcji w zależności od obciążeń wzmacnia się konstrukcję belkami stalowymi .

Elewacja  :-styropian 6 cm + tynk akrylowy ,cegła klinkierowa lub drewnoIzolacja :  paroizolacja Ocie plenie : wełna mineralna gr. 12 mm Współczynnik „k" dla takiej ściany wynosi 0,19.Okna :  PCV - wybór wg. katalogu ProducentaDrzwi : PCV -  wybór wg. katalogu ProducentaDodatki (ujęte w cenie) : łączniki /zszywki , gwoździe , blachy BMF , śruby M16 , mufki Materiały wykończeniowe /gips szpach lowy , silikon akrylowy itp./2)

Strop :Prefabrykowane stropy zrobione są z drewnianych belek o wymiarach 6x20 cm, ocieplonych wełną minera lną i usztywnionych wodoodporną płytą wiórową grubości 22 mm , która jest jednocześnie podłogą poddasza .3) Ściany wewnętrzne (nośne) :   
 
konstrukcja ścian : szkielet 60/100, 60/120 +płyta Fermacell 10 mm - obustronnie wyszpachlowane
 top