DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót>Katalogi-INNE Jak wyszukać oferty (Z) |wl_c.jpgJak wyszukać ofertę-WL |targi2.pngKatalog Ofert-Targi|wakacje2.png Katalog Ofert-Wakacje|Letniska
wynajem_wl.jpg  Obiekty rekreacyjne WL na wynajem  KATALOG - Oferty  WL Recreational objects WL on renting wynajem_wl.jpg
ue.jpg  EUROPA - wg krajów /EUROPA - according to countrys / ue.jpg
pl.png Polska  de.png Niemcy se.png Szwecja no.png Norwegia  dk.png Dania  dk_bh.jpg Bornholm  fi.png Finlandia  ru.png Rosja  lt.png Litwa 
lv.png Łotwa  ee.png Estonia  ua.png Ukraina sk.png Słowacja cz.png Czechy hu.png Węgry   by.png Białoruś  ru_kal.jpg O.Kaliningrad  ue.jpg INNE 
ro.png Rumunia bg.png Bułgaria tr.png Turcja gr.png Grecja at.png Austria si.png Słowenia cr.jpg Chorwacja lu.png Luxemburg be.png Belgia
pt.png Portugalia  es.png Hiszpania fr.png Francja  it.png Włochy se.jpg Szkocja ie.png Irlandia ch.png Szwajcaria nl.png Holandia uk.png Anglia
  Ilość obiektów rekreac. WL (PL): pl.png  Polska Σ  0 085 Ilość obiektów rekreac. WL (EU):  ue.jpg  Europa Σ  0000
pl.png  POLSKA - wg województw  /POLAND - according to provincens / pl.png
1-zpm.jpg 1
ZPM
2-pom.jpg 2
POM
3-w-m.jpg 3
W-M
4-pdl.jpg 4
PDL
5-m-a.jpg 5
M-A
6-k-p.jpg 6
K-P
7-wlp.jpg 7
WLP
8-lbu.jpg 8
LBU
9-dsl.jpg 9
DŚL
10-ldz.jpg 10
ŁDZ
11-lbl.jpg 11
LBL
12-pkr.jpg 12
PKR
13-sw.jpg 13
ŚW
14-mlp.jpg 14
MŁP
15-sl.jpg 15
ŚL
16-op.jpg 16
OP
pl.png  POLSKA + EUROPA - wg regionów /POLAND + EUROPA - according to regions / ue.jpg
  nad jeziorem 
   (rzeką) 
at lake / at river
 nad morzem

at sea
 w górach 

in mount
 w lesie

in forest
• w miastach

in towns
  Poznań + Pow. P-ń
in Poznań +
adm.district Poznanń
  w ogrodach działkowych

in allotment gardens
 
top                                                                               INSTRUKCJE
 INSTRUCTIONS (in 7 languages)
UWAGA : Firma COOR NIE JEST SKLEPEM INTERNETOWYM -> NIE SPRZEDAJEMY I NIE ZAWIERAMY UMÓW PRZEZ INTERNET .Treści prezentowane na stronach naszego Wortalu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz formą informacji pozwalającej potencjalnemu Kupującemu zapoznać się z Warunakmi na jakich jest sprzedawany towar, produkt czy usługa w której sprzedaży pośredniczy Firma COOR.Każdorazowo warunki sprzedaży są uzgadniane z właścielem nieruchomości, producentem czy usługodawcą w siedzibie Firmy COOR za pośrednictwem COOR z Klientem , Kupującym.
 INSTRUKCJE
pl.jpg Instrukcja : Katalog ofert WL pozwala na szybkie zapoznanie się ze szczegółowym opisem obiektu rekreacyjnego . Jednak dotarcie do takiego opisu jest skuteczne tylko wtedy gdy znany jest nr katalogowy obiektu WL . Jeżeli chcemy znaleźć konkretny obiekt należy skorzystać z kolejnych kroków >>Wyszukiwarki obiektów rekreacyjnych - WL . Dlatego jeżeli znajdziemy interesujące nas obiekty i potrzebujemy trochę czasu aby wybrać ten według nas - najlepszy , warto zanotować sobie  numery obiektów WL . Życzymy miłego pobytu w obiektach oferowanych do wynajmu przez Firmę COOR - Luboń.
uk.jpg Instruktion :The catalogue of offers the WL allows on quick introduction with detailed description of recreational object . However attainment to such description is when effective only be well-known the catalogue No. of object the WL . If we want to find concrete object you should use with next steps >>the Explorer of objects the recreational - WL  . Therefore if we will find interesting us objects and we need a bit time to to choose according to us this - the best , it is proper to note down me the numbers of objects the WL . We wish you in objects nice stay offered to renting through Firm COOR - Luboń.  
de.jpg Instruktion : Katalog WL können Sie schnell eine ausführliche Beschreibung des Objekts als eine Erholung. Allerdings ist eine solche Beschreibung zu erreichen wirksam nur, wenn er kein Verzeichnisobjekt WL. Wenn wir ein bestimmtes Objekt suchen möchten, verwenden Sie die nächsten Schritte >>Suche Objecte der Freizeit - WL . Wenn wir irgendwelche interessante finden daher uns Objekte und wir einige Zeit, um dies unter uns-besten, Hinweis auf die Nummern der Objekte WL auswählen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in den Räumlichkeiten von COOR-Luboń für Miete angeboten .
 top
fr.jpg l'Instruktion : Catalogue WL vous permet d'examiner rapidement une description détaillée de l'objet comme un loisir. Cependant, pour atteindre une telle description est efficace que lorsqu'il n'existe aucun objet répertoire WL. Si nous voulons trouver un objet spécifique, utilisez les objets de mesures >>Recherche suivantes de loisirs - WL . Donc, si nous trouvons un intéressant nous les objets et nous avons besoin quelque temps pour cela sélectionner sous nous-best, note le nombre d'objets WL. Nous vous souhaitons un séjour joyeux dans les locaux mis en location par la COOR-Luboń. 
sp.jpg Instruccion : Catálogo WL permite revisar rápidamente una descripción detallada del objeto como una recreación. Sin embargo llegar a tal descripción es efectiva sólo cuando no es ningún objeto de directorio WL. Si queremos encontrar un objeto específico, utilice los siguientes objetos de pasos >>Búsqueda de recreo - WL  . Por lo tanto, si encontramos alguna interesante nos los objetos y necesitamos algún tiempo para seleccionarlo en nosotros mejor, nota a los números de objetos WL. Le deseamos una feliz estancia en las instalaciones ofrecidas en alquiler por COOR-Luboń. 
ru.jpg Инструкция : Каталог WL позволяет быстро просмотреть подробное описание объекта как отдыха. Однако чтобы достичь такого описания эффективна только тогда, когда он не объект каталога Б.Л. Если мы хотим найти конкретный объект, используйте следующий шаги >>Поиск объектов рекреационного - WL . Таким образом если мы найдем какие-либо интересные объекты и мы нужно некоторое время для выбора это в нас лучший, Примечание для количества объектов WL. Мы желаем Вам счастливого пребывания в помещении, предоставленном по найму COOR-Любoнь. 
ita.jpg Istrucione : Catalogo WL consente di esaminare rapidamente una descrizione dettagliata dell'oggetto come una ricreazione. Tuttavia, per raggiungere tale descrizione è efficace solo quando egli non è nessun oggetto directory WL. Se vogliamo trovare un oggetto specifico, utilizzare gli oggetti di prossimi passi >>Ricerca di ricreazione-WL .Pertanto, se troviamo interessante qualsiasi gli oggetti e noi bisogno di tempo per selezionare questo sotto noi migliore, nota per i numeri di oggetti WL. Vi auguriamo un felice soggiorno nei locali offerti a noleggio da COOR-Luboń. 
 top
 Liczba obiektów rekreacyjnych COOR - na wynajem → w Polsce (wg województw )    Europa 
 Obiekty : Typowe Nietypowe Wieloobiektowe Hotelowe
 Obiekty : 1 - obiektowe typowe Razem : 81
Typ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
 ZPM  POM  W-M  PDL  MA  K-P  WLP  LBU  DŚL  ŁDZ  LBL  PKR  ŚW  MŁP  ŚL  OP
233_domek_letniskowy.jpg  9  33  3      10  5          1    3    
234_domek_kampigowy.jpg                    1            
235_bungalow.jpg           1                    
236_apartament.jpg  1                              
237_pensjonat.jpg  1                1      1    3    
238_chata_wiejska.jpg            1            1        
239_chata_rybacka.jpg                                
240_chata_goralska.jpg                            2    
241_pokoj_turystyki.jpg            2                    
242_mieszkanie_turystyki.jpg                                
243_dom_turystyki.jpg            1      1              
244_inny_1_obiektowy.jpg                                
 Σ  11  33  3  0  0  15  0  2  1  0  3  0  8  0  0
 top    |  Liczba obiektów PL
 Obiekty : 1 - obiektowe nietypowe  Razem: 0
Typ  1 10  11  12  13  14  15  16 
 ZPM POM  W-M  PDL  MA  K-P  WLP  LBU  DŚL  ŁDZ  LBL  PKR  ŚW  MŁP  ŚL  OP 
248_rezydencja.jpg                                
249_dom_noclegowy.jpg                                
250_pawilon_mieszkalny.jpg                                
251_zamek.jpg                                
252_palac.jpg 0                              
253_dwor.jpg                                
254_skansen.jpg                                
255_mlyn.jpg                                
256_wiatrak.jpg                                
257_latarnia.jpg                                
258_obiekt_plywajacy.jpg                                
259_obiekt_militarny.jpg                                
260_inny_nietypowy.jpg                                
 Σ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 top  | Liczba obiektów PL
 Obiekty : Wieloobiektowe Razem : 8
Typ  1  2  3  4  5  6  7  8 10  11  12  13  14  15  16 
 ZPM POM  W-M  PDL  MA  K-P  WLP  LBU  DŚL  ŁDZ  PDL  PKR  ŚW  MŁP  ŚL  OP 
261_Osrodek_wczasowy.jpg    1                1            
262_Camping.jpg  1                              
263_Lesniczowka.jpg                                
264_Sanatorium.jpg                                
265_Agro_gospdarstwo.jpg  2          2            1        
266_W-obiekt_inny.jpg                                
 Σ  3  1  0  0  0  2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0
 top  |  Liczba obiektów PL
 Obiekty : Hotelowe Razem : 4
Typ  1  2 10  11  12  13  14  15  16 
ZPM  POM  W-M  PDL  MA  K-P  WLP  LBU  DŚL  ŁDZ  LBL  PKR  ŚW  MŁP  ŚL  OP 
245_hotel.jpg    3          1                  
246-schronisko_pl.jpg                                
247_schronisko_ue.jpg                                
 Σ  0  3  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Suma wszystkich rodzajów obiektów - we wszystkich województwach PL 
 ΣΣ  6  37  3  0  0  17 6  0  2  2  0  4  0  8  0  0
 
 top  |  Liczba obiektów PL
               .