DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót->PoradyDobór domuCenyWycena Nieruchomości rekr.iTypowe Domki LetniskoweDomy z drewnaSłownik>Świadectwa Energ.
                                                                                                         Słowniki Pojęć  Wycena
OgólnePrawoEkonomiaNieruchomościBudownictwoWyposażenieGiełdaTurystykaImprezyUbezpieczeniaBankKredytyOgródHobby
  dom_zielony.png                                                                               BUDOWNICTWO
               Słownik budownictwa - Cz. 2
 
    B     C     D     E         G         I     J     K     L      Ł     M     N     O     P          S     Ś          U     V     W     X    Y     Z     Ż   
Gatunki drewna    Prawie wszystko o drewnie 
A
adaptacja projektu
- np. bliźniacze odbicie , dobudowę wiaty-garażu ,budowę dodatkowego tarasu , wykusza itp.
antresola - niskie pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe wydzielone z górnej części kondygnacji 
attyka -ścianka wieńcząca budynek , zasłaniająca dach , często o bogatej dekoracji arch-rzeźb. może być pełna , ażurowa  , schodkowa , od renesansu powszechnie stosowana w architekturze nowożytnej .

audyt energetyczny - opracowanie określające , ile dany budynek powinien zużyć ciepła w celu zapewnienia budynku określonej temperatury , oraz zawierające propozycję optymalnej zmiany (tzw. termorenowacji , termomodernizacji itp.) w celu uzyskania oszczędności w zużyciu ciepła, tzn. informacje o niezbędnych do przeprowadzenia , uzasadnionych ekonomicznie pracach remontowych lub modernizacyjnych , właczając oszacowanie ich kosztów. Do wykonania audytu energetycznego upoważnione są osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace stosowne uprawnienia. [Tertel-wsp-m]
B
bal - tarcica ,której najmniejszy wymiar wynosi co najmniej 120 mm. Wykonuje się z niej elementy konstrukcji drewnianych , słupy, oczepy, dźwigary , belki policzkowe , płatwie itd. 
bierwiona - z grubsza ociosane surowe pnie potocznie zwane balami belka podwalinowa - belka układana bezpośrednio na fundamencie , która powinna być wysunięta poza lico ściany fundamentu gdyż zapewnia to swobodne spływanie wody i zapobiega jej wnikaniu pod belkę. W domach z bali bale układa się poziomo jeden na drugim na podwalinie drewnianej zakotwionej do fundamentów. 
belka stropowa - jedna z szeregu równoległych belek konstrukcji stropu. Jej zadaniem jest przenoszenie obciążenia ze stropu na ściany budynku i ewentualnie - na większe belki zwane dźwigarami lub na podciągi oparte na słupach . 
beton komórkowy - specjalna technologia betonu . Produkowane z niego elementy są lekkie , posiadają również dobre własności termoizolacyjne.
bieżąca konserwacja - działania , których celem jest utrzymanie ciągłości eksploatacji budynku oraz naprawa elementów wpływających na jego estetykę. Konserwacja nie powoduje przerw w eksploatacji nieruchomości , nie wymaga również projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę . Koszty bieżącej konserwacji wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną , nie mogą być jednak finansowane z funduszu remontowego , a wiec również ich części(19% z określonym limitem nie może być odliczana przez właścicieli lokali od podatku dochodowego. Działania konserwacyjne mogą polegać na wymaganej prawem okresowej kontroli technicznej stanu budynku , naprawie i uzupełnianiu zużytych elementów instalacji elektrycznych (przepalone żarówki , korki , gniazda itp.) , pokrycia dachowego , rur spustowych , uzupełniania spękanych tynków , wymianie stłuczonych szyb na klatkach schodowych , naprawie zamków w drzwiach wejściowych , zamalowywaniu napisów na elewacji zewnętrznej oraz ścianach klatki schodowej itp. [Tertel-wsp-m]
blacha powlekana - nowoczesny rodzaj pokrycia dachowego .Blacha ocynkowana pokryta jest warstwą tworzywa sztucznego co zapewnia bardzo dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne. 
blachodachówka - pokrycie dachowe z blachy powlekanej . Przetłoczenia imitują dachówkę ceramiczną . Wykonane w ten sposób poszycie jest bardzo trwałe . Najbardziej nadaje się do dachów o prostych kształtach . 
BMF - odmiana blaszanych złączy ciesielskich
brzoza : gatunek drewna o barwie od żółtobiałej po czerwonawą o pięknym rysunku tworzącym deseń płomykowy lub plamisty , dlatego też chętnie bywa wykorzystywana na fornir do produkcji mebli luksusowych . Jej miękkie drewno , o ścisłej powierzchni , niezbyt dobrze znoszące wilgoć , nadaje się niemal wyłącznie do wnętrz . 
budynek - obiekt budowlany , który jest trwale zwiazany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .[Tertel-wsp-m]  art. 3 ust. 2 prawa budowlanego (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.)
budynek trwale związany z gruntem - należy rozumieć obiekt budowlany, który posiada prefabrykowany lub murowany fundament, którego dolna płaszczyzna znajduje się pod powierzchnią terenu i którego przeniesienie w inne miejsce lub rozebranie wymaga wykonania robót ziemnych. Trwałe związanie z gruntem -  oznacza też posadowienie budynku na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego trwałość i stateczność. Dokumenty ,które powinny precyzyjnie określać rodzaj budynku to :decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzja o dopuszczeniu budynku do użytkowania .
budynek wspólnotowy - budynek , w którym znajdują się lokale stanowiace odrębne nieruchomości oraz nieruchomość wspólna (określana również jako część wspólna nieruchomości). [Tertel-wsp-m]
   top
budowa -wykonywanie obiektu
budowlanego w określonym miejscu . Jest to również proces odbudowy , rozbudowy ,nadbudowy oraz przebudowy . 
budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian), posiada fundamenty i dach bungalow - ( hind. bangla)-lekki , jednokondygnacyjny, podmiejski dom mieszkalny, z werandami wykonany najczęściej z drewna, To typowy  budynek  dla kolonistów w Indiach i Indonezji .W termonologii turystycznej występuje jako typ obiektu rekreacyjnego  sezonowego (na lato ) wynajmowanego turystom na krótki okres.Do bungalow-wów zaliczamy też przyczepy campingowe , które turysta holuje przy użyciu własnego samochodu.
C
cegła Porotherm - zob.Porotherm
cegła klinkierowa 
ciesielskie złącze (1) - takie uformowanie elementów drewnianych , które umożliwia ich wzajemną współpracę 
ciesielskie złącze (2) - element blaszany przeznaczony do łączenia elementów drewnianych . Jego zastosowanie skraca i upraszcza montaż konstrukcji drewnianych . 
czop - wypust na końcu deski , belki lub innego elementu drewnianego , przeznaczony do umieszczania w gnieździe , czyli w  odpowiednim wycięciu .
  
top
D
dach warstw
owy - pokrycie dachu stosowane głównie na dachach płaskich lub o małym nachyleniu , złożone z trzech lub więcej warstw izolacyjnych . Warstwę wierzchnią d.w. wykonuje się najczęściej z tłucznia lub żwiru . 
dachówka betonowa - jak dachówka ceramiczna .Materiał z którego jest wykonywana to beton.W celu uzyskania ładnego wyglądu powierzchni d.b. jest pokrywana farbami . 
dachówka bitumiczna - materiał do krycia dachu , produkowany z tkanin technicznych nasycanych asfaltem , z podsypką mine -ralną od strony zewnętrznej , pocięty na pasy z ozdobnymi wycięciami różnego kształtu .D.b. charakteryzuje łatwość układania na dachach o różnym kształcie , a wykonane pokrycie jest estetyczne i trwałe . 
dachówka ceramiczna - tradycyjne pokrycie dachu . Tworzące je elementy wykonane są z materiałów ceramicznych . D.c. charakteryzuje bardzo duża trwałość . Jest to najcięższe ze stosowanych pokryć dachowych . 
decyzja o warunkach zabudowy ->> Słownik_pojeć nieruchomości
deska
- tarcica grubości nominalnej od 1 do 2 cali (19 do 38 mm)i szerokości min. 2 cale (38 mm) 
deskowanie - tymczasowa konstrukcja z odpowiednio usztywnionych płyt (drewnianych lub metalowych) albo desek . Przeznaczona 
jest do betonowania elementów konstrukcji , którym w ten sposób nadaje się wymagany kształt . Po związaniu i stwardnieniu betonu d. usuwa się . 
Deweloper - przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej napodstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własnościlokalu mieszkalnego i przeniesienia tej własności na nabywcę albo do przeniesieniana niego własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa doużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego naniej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość; działa na rynku pierwotnym.
dokumentacja budowy - w jej skład wchodzą : pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym , dziennik 
budowy , protokoły odbiorów częściowych i końcowych oraz rysunki i opisy służące realizacji obiektu . W przypadku realizacji obiektu metodą montażu , także dziennik montażu . 
     ↑top
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót oraz geodezyjnymi  pomiarami powykonawczymi . 
dokumentacja techniczna budynku - dokumentacj , której posiadanie i prowadzenie obowiązuje właściciela bądź zarządcę nieruchomości z mocy PrBudU oraz WłlokU. Dokumentacja techniczna obejmuje : 1/ ksiażkę obiektu budowlanego . 2/ dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym , dziennik budowy , protokoły odbiorów , rysunki oraz opisy służące realizacji obiektu , operaty geodezyjne , ksiażkę obmiarów , dziennik montażu). 3/ dokumentację powykonawczą ( dokumentację naniesionych zmian , geodezyjne pomiary powykonawcze , opracowania projektowe oraz dokumenty techniczne robót wykonanych w obiekcie w toku jego użytkowania , wszystkie decyzje administracyjne będące podstawą robót budowlanych). 4/ instrukcje obsługi oraz eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń związanych z obiektem . [Tertel-wsp-m]
domek - obiekt rekreacyjny --(domek letniskowy, chata góralska , wiejska , rybacka , / kwatera - pokój w gospodarstwie agroturystycznym
, leśniczówce , pensjonacie , innym obiekcie )
dom letniskowy - budynek położony na wsi lub w rejonie przeznaczonym na cele rekreacyjne , służący właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku , to budynek , który został wybudowany na działce , która w planie zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie na cel rekreacyjny , przeważnie nieogrzewany , przeznaczony na czasowy -  sezonowy pobyt , bez możliwości zameldowania na stałe .Budynek ten nie wymaga określonego przepisami  prawa budowlanego ocieplenia - w przypadku gdy nie spełnia limitu współczynnika "U". Nie potrzeba również budować koniecznego w domu mieszkal nym przedsionka - wiatrołapu . Nie istnieją żadne obecnie obowiązujące przepisy określające co należy rozumieć pod pojęciem domu letniego (letniskowego) Zgodnie z prawem budowlanym domy letnie ,  jak wszelkie obiekty budowlane , podlegają pod nadzór budowlany
dom letniskowy - ( dawna interpretacja) jest to " budynek położony na terenie wsi lub w rejonie przeznaczonym na cele rekreacyjne ludności , służący właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku . Ta sama osoba oraz małżonkowie  mogą posiadać tylko jeden dom letniskowy"  [Dz.U. 30 poz 165 , Art 3 pkt 4  Ustawy Prawo lokalowe z 10.04.1974 r]
dyfuzja pary - przenikanie pary wodnej przez przegrody budynku wywołane różnicą jej ciśnienia , niezależne od ruchu powietrza .  Szybkość procesów dyfuzyjnych zależy od : - różnicy ciśnienia , - odległości , jaką pokonać musi para , -  paroprzepuszczalności materiału . Ze względu na to , że d.p. przez przegrody zewnętrzne budynku jest  niepożądana , stwarza bowiem zagrożenie ich zawilgocenia , w przegrodach tych stosuje się materiały izolacyjne o niskiej paroprzepuszczalności (przenikalności) 
      top
dylatacja - zob. szczelina dylatacyjna 
E
ekologia
- nauka badająca organizmy w ich środowiskach , populacje zwierzęce i roślinne .
elewacja - to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową, lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.
F
Fermacell - w płytach - materiał o dużej wytrzymałości , odporności na wilgoć , stabilny akustycznie i niezapalny (PN-93/B-02862),nie emituje szkodli wych ,lotnych substancji w podwyższonych temperaturach ,bezwonny , korzystnie  absorbujący wilgoć z otoczenia całą swoją grubością. Zastosowanie : w przegrodach wewnętrznych (ściany działowe i nośne , sufity podwieszane , lekkie drewniane stropy , poddasza ) ,w obustronnym poszyciu ścian dom -ów szkieletowych także na zewnątrz w ścianach osłonowych i nośnych . Płyty mają grubość 10 , 12,5 , 15 i 18mm , mają szerokość 120 lub 124,5 cm , i długości 200 , 250 , 260 , 270 , 300 cm . Wszelkie obciążenia zawiesza się bezpośrednio na płycie (bez dodatkowej wewnętrznej konstrukcji ) na zwykłych wkrętach -30kg/1 punkt lub wkrętach z kołkiem rozporowym 50 kg/1 punkt . 
fundament - podstawa budynku : może to być luźno ułożony kamień, bloczek betonowy , ława , piwnica . Fundament to część konstrukcji budynku , mająca znaczący wpływ na jego trwałość . Jeżeli fundament nie stanowi dla budynku dobrej podpory , wtedy nieuniknione są pęknięcia , nawet gdy konstrukcja samego budynku jest poprawnie wykonana . 
    top
FWK - folia wierzchniego krycia . Umożliwia migrację pary wodnej z budynku na zewnątrz . Dzięki odporności na warunki atmosferyczne może pełnić rolę tymczasowego pokrycia dachowego .
G
Gatunki drewna (występujące w Polsce)
Liściaste :brzoza , buk , dąb , grab ,jawor , jesion , klon ,lipa , orzech ,osika , olcha , topola , wierzba Drewno liściaste ma mniej wad niż iglaste ale jest droższe. Iglaste : sosna , świerk , jodła , modrzew 
i
glaste gatunki drewna są najtańsze wśród gatunków drewna łatwiejsze do zdobycia i łatwiej je obrabiać , Wadą iglastych gatunków drewna jest łatwe odrywanie się (odszczypywanie )fragmentów drewna w postaci drzazg , szczególnie na brzegach materiału oraz mała twardość a także duża liczba sęków . 
O
wocowe : czereśnia , wiśnia , śliwa grusza. Wszystkie gatunki drewna owocowego należą do rozpierzchłonaczyniowych . Z reguły używa się je do specjalnych celów .
gatunki drewna (sprowadzane do Polski) Egzotyczne :
gatunki drewna (nie-występujące w Polsce i nie-sprowadzane do Polski
     top
  Zanim wybierzesz drewno zastanów się do czego określone drewno ma służyć i jakie wymagania ma spełniać ! 
brzoza : daje drewno o barwie od żółtobiałej po czerwonawą o pięknym rysunku tworzącym deseń płomykowy lub plamisty , dlatego też chętnie bywa wykorzystywana na fornir do produkcji mebli luksusowych . Dawniej używano brzozy do wykonywania elementów drewnianych kół a także drewnianych ścisków stolarskich .Jej miękkie drewno , o ścisłej powierzchni niezbyt dobrze znoszące wilgoć , nadaje się niemal wyłącznie do wnętrz .  buk : charakteryzuje się drewnem twardym , ciężkim , łatwo łupliwym .Jego kolor rozpina się między żółtawą czerwienią a mocno czerwonym brązem . Doskonale nadaje się do produkcji mebli giętych czy klepki parkietowej ; z różowawego buku wyrabiane są wysokiej klasy płyty stołowe . Dawniej stosowany z powodzeniem w bednarstwie , dziś głównie do wyrobu drobnej galanterii drzewnej . 
chery (drewno też egzotyczne) - czereśnie i wiśnie rosną najczęściej w centralnej Europie , Azji i Ameryce Północnej. Drewno ma wyrazisty rysunek słojów i ładne zabarwienie - od żółtawego , przez jasnobrązowe po pomarańczowo-czerwono-brązowe , z lekkim połyskiem . Drewno to z czasem ciemnieje . W drewnie niższej klasy bywają widoczne zielonkawe smugi .
czereśnia : zwana staropolską trześnią używana jest do wykonywania ozdobnych przedmiotów (również toczonych ) oraz cienkich fornirów do oklejania większych płaszczyzn .Jest koloru czerwonożółtego do brunatnego 
dąb : w naszej szerokości geograficznej najpopularniejszy gatunek drewna twardego. Niezwykle odporny na wodę , znajduje zastosowanie do prac stolarskich wszelkiego rodzaju - do dziś wyrabia się z niego beczki , w których przechowuje się najlepsze alkohole świata . Z tak zwanego dębu czarnego produkowano słynne szafy gdańskie .Dębina jest drewnem ciężkim łupliwym o średniej kurczliwości ;trudno ją suszyć .Jest łatwa w obróbce skrawaniem , trudno się poleruje , ale dobrze się barwi i klei .Zastosowanie drewna dębowego obecnie jest wszechstronne począwszy od budownictwa , przez klepkę lub mozaikę podłogową , po produkcje meblarską .Drewno dębowe zawiera a sobie duże ilości garbników . Z tego powodu nie należy go łączyć stalowymi gwoździami , gdyż następuje reakcja między garbnikami zawartymi w drewnie a związkami żelaza , w wyniku której na drewnie powstają ciemne plamy , a gwoździe bardzo szybko korodują . Z tych samych powodów do łączenia drewna dębowego nie należy stosować klejów o odczynie zasadowym , a więc np. kleju kazeinowego.  
     top
grab : bardzo twarde drewno i bardzo trudno łupliwe . Trudno się obrabia z wyjątkiem toczenia , daje się dobrze polerować i politurować Grab jest wykorzystywany wszędzie tam gdzie wykonywanym elementom musimy zapewnić odpowiednią twardość np. zęby drewnianych kół zębatych , elementy narzędzi stolarskich - płozy strugów , drewniane śruby itp. oraz do prac tokarskich 
grusza : używana jest do wykonywania drewnianych fletów prostych oraz jako materiał na przybory kreślarskie Jej drewno jest twarde , różowego koloru i ma zwartą i jednolitą strukturę . 
heban (drewno egzotyczne) :drewno z drzew hebanowców rosnących w strefi międzyzwrotnikowej - podzwrotnikowej . Nazwa ta pochodzi od barwy drewna :heban czarny , zielony . Zanany jest i często wykorzystywany w Indiach czy na Madagaskarze. Barwa drewna ciemna lub czarna .Drewno jest twarde , ciężkie i trudno łupliwe. Swoje najczęstsze przeznaczenie znajduje do wyrobu instrumentów muzycznych , przyborów kreślarskich , mebli artystycznych i w rzeźbiarstwie . Nasycając drewno gruszy , dębu lub grabu można otrzymać imitację hebanu.
jawor : jest botanicznym gatunkiem klonu i odróżnić jawor od klonu jest bardzo trudno . Jawor ma bardzo jednolitą strukturę , kolor jasnożółty z odcieniem ciemniejszym , jest twarde , nie jest łupliwe , nie paczy się , jest spoiste i wytrzymałe, dobrze się obrabia dając gładką powierzchnię , dobrze się barwi (służy do imitacji innych gatunków drewna ), poleruje się i polituruje. Klei się nie najlepiej .Zastosowanie jaworu to przede wszystkim meblarstwo , ale również produkcja mozaiki podłogowej , wykonuje się także części instrumentów muzycznych , przybory kreślarskie i drobną galanterię . 
jesion (drewno też prawie  egzotyczne) - rośnie w krajach półkuli północnej o umiarkowanym klimacie .To jedno z największych rodzimych drzew liściastych . Żyje ok. 200 lat   : drewno ma żółtobrązowe , zarazem twarde i elastyczne łatwo poddające się obróbce . Często służy do wyrobu wysokiej jakości klepki podłogowej . Stosowane jest również w meblarstwie , głównie jako fornir .Jesion z polskich lasów ma urozmaicony i niezwykle dekoracyjny rysunek słojów , a barwę od jasnokremowej aż do intensywnego brązu. Je3st twardy (porównywalny do dębu) , sprężysty i bardzo wytrzymały , ale trudny w obróbce . Gatunek ten jest niestety podatny na zmiany wilgotności.  
jodła :daje drewno bardzo miękkie , elastyczne o ładnym wyraźnie zaznaczającym się rysunku . Jego naturalny odcień jest żółtobiały , jednak jodła stosunkowo szybko ciemnieje . Bywa w powszechnym użytku , choć posiada jeden poważny mankament : liczne sęki utrudniają jego obróbkę . Służy do wyrobu mebli i instrumentów muzycznych . 
kasztan (drewno też egzotyczne) : rośnie w zachodniej i południowej Europie , Azji oraz w północnej Afryce . Drewno średnio twarde o pięknej czerwono-brązowej barwie. Jest wygodne w obróbce i łatwe do suszenia , z niewielką skłonnością do paczenia się . Wykorzystywane jest do wyrobu mebli oraz desek ściennych i podłogowych .
kauczukowiec (drewno egzotyczne) - drewno zwane też hevea brasiliensis uzyskuje się z wyeksploatowanych drzew kauczukowych rosnących w Azji , Ameryce Południowej i Afryce . Barwa jasnożółta , delikatne słoje . Drewno to jest twarde i bardzo odporne na zmiany wilgotności .
kempas (drewno egzotyczne) :rośnie w Australii i na wyspach Archipelagu Indonezyjskiego . Świeżo ścięte jest jasnoróżowe , z czasem jednak staje się pomarańczowe . nawet czerwone . Usłojenie ma delikatne . Drewno to pod względem twardości porównywalne jest z dębem. Jest podatne na zmiany wilgotności i łatwo się paczy . 
klon (drewno też egzotyczne) : Występuje głównie w strefie umiarkowanej : w Azji , Ameryce Północnej , Europie Środkowej oraz w północnej Afryce . Znanych jest około 120 odmian. Drewno twarde (klon kanadyjski jest twardzszy od europejskiego) zwarte , ciężkie , trudno łupliwe lecz elastyczne . Jest jasne , białe lub biało-żółte , żółtawo-białe aż po odcień szarawy i czerwonawy : z czasem wyraźnie żółknie. Słoje mało widoczne .  Ma atłasowy połysk  Niezwykle odporne na kurczenie , daje się łatwo polerować , jest wyśmienitym materiałem meblarskim , szczególnie przydatnym przy wyrobie wysokiej jakości płyt stołowych .(rozpierzchłonaczyniowe i beztwardzielowe )  Mimo ,że jest gatunkiem drewna o dobrych właściwościach mechanicznych to jest podatne na paczenie oraz na przebarwienia wywołane przez grzyby i bakterie . 
kokos (drewno egzotyczne) :tylko na wybrzeżach lądów w ciepłym i wilgotnym klimacie rosną palmy kokosowe. To drewno jest twarde jak kość , porównywalne do hebanu , Jest jasne z charakterystycznym wzorkiem . Cenione w budownictwie i meblarstwie . Liście nadają sie do wyplatania koszy , mat a także krycia dachów. Owoce kokosa jednak znalazły o wiele więcej zastosowań . Olbrzymia pestka jest otoczona grubą warstwą włóknistego materiału , z którego wyrabia się maty i kosze.
     top
lipa :Ma drewno miękkie , lekkie , stosunkowo mało trwałe . Znajduje ono jednak , ze względu na swą elastyczność , szerokie zastosowanie do wyrobów rzeźbionych i toczonych . Lipa jest podstawowym drewnem przy produkcji stołów kreślarskich oraz rysownic . 
modrzew : Kojarzy się z drewnem twardym , trwałym bardzo żywicznym , a przez to odpornym na warunki atmosferyczne , zwłaszcza wilgoć - prawie nie ulega niszczeniu przez owady .Kolor drewna modrzewiowego zawiera się między czerwienią a brązem Od setek lat jest tradycyjnie używany w budownictwie wiejskim do wznoszenia dworków , kościołów spichlerzy , ale także mostów czy masztów okrętowych . Wysoko ceniony jako materiał stolarski. Źle przyjmuje bejcę . 
osika : Gatunek topoli o dużej wydajności masy drzewnej .- rzadko stosowana w budownictwie . 
olcha : Drewno miękkie łatwo poddające się obróbce .Nadaje się na sklejki i do chemicznego przerobu 
orzech (drewno - też egzotyczne )  : Posiada drewno cenione ze względu na  średnią twardość ,wytrzymałość , sprężystość ,  spoistość + niezwykły rysunek o prążkowatym deseniu .Drewno to jest łatwe do cięcia , toczenia i nawiercania , o małej skłonności do paczenia . Odporne na działanie grzybów.  Ponadto jest  ciężkie , łatwo łupliwe , podczas suszenia skłonne do pęknięć . Barwa różna w zależności od kraju pochodzenia , najczęściej szarobrązowa . W różnych regionach świata ma jednak barwę od jasno do - ciemnobrązowej z ciemniejszymi smugami , czasem tworzącymi linie faliste lub poskręcane (tzw. barankowość) , o bardzo atrakcyjnym rysunku . Często na zasadzie kontrastu jest łączone z jaśniejszymi gatunkami .  Daje się zarówno dobrze obrabiać , jak i polerować .Sprawdza się od wieków jako materiał do produkcji doskonałych mebli i wykładzin , często stosowany w postaci oklein . Doceniany zarówno przez stolarzy jak i tokarzy czy snycerzy . Drewno niemal doskonałe .  Rośnie w Europie , Ameryce Północnej oraz w Indiach , Chinach i na północy Afryki .
świerk : Daje drewno miękkie , elastyczne , łatwe w obróbce , wytrzymałe na obciążenia .Podobnie jak sosna , świerk nie nadaje się polerowania , jednak w odróżnieniu od niej doskonale zachowuje się przy bejcowaniu , podczas którego uwydatnia się jego rysunek . Świerk można stosować praktycznie przy wszystkich pracach meblarskich i przy wykończeniu wnętrz .Drewna świerku nie należy barwić lecz pozostawić w naturalnym kolorze , który po dłuższym czasie ciemnieje.  
      top
śliwa : używana jest do wykonywania ozdobnych przedmiotów (również toczonych ) oraz cienkich fornirów do oklejania większych płaszczyzn , jest koloru ciemnobrunatnego z odcieniem fioletowym 
sosna : To najbardziej rozpowszechnione w naszej szerokości geograficznej drzewo-stanowi 45% zasobów lasów świata .Zabarwienie drewna -białe lub żółtawo - białe. Nie należy do szlachetnych : jest podatne na wilgoć, szkodniki , źle się poleruje i bejcuje , nie nadaje się na okleiny .Trwałość drewna sosnowego w stanie suchym - w budynkach wynosi ok.1000 lat Nie zabezpieczone impregnatem i narażone na zmienne warunki atmosferyczne -na zewnątrz wytrzymuje od 8-12 lat Ale daje się niezwykle łatwo obrabiać , przez co staje się doskonałym podkładem pod wszelkiego typu wykładziny płytowe .Przez stulecia sośnina była podstawowym drewnem kopalniakowym -stosowanym w kopalniach do obudowy chodników i wyrobisk . 
topola : drewno liściaste -twardzielowe o twardzieli zabarwionej , bez zapachu , miękkie i lekkie używane w przemyśle celulozowym , zapałczanym i meblarskim , do produkcji sklejek , płyt pilśniowych , przyrządów kreślarskich , idealnie nadaje się jako deska płotów . Świerk można stosować praktycznie przy wszystkich pracach meblarskich i przy wykończeniu wnętrz .Drewna topoli nie należy barwić lecz pozostawić w naturalnym kolorze , która po dłuższym czasie ciemnieje. 
wenge - (drewno egzotyczne) ciemne drewno z Afryki Centralnej (Kongo, Tanzania , Mozambik) - świeżo ścięte ma kolor żółtobrązowy , ale pod wpływem światła szybko ciemnieje - osiąga kolor głłebokiego prawie czarnego jednolitego brązu z delikatnymi jaśniejszymi smugami . . Jest bardzo twarde , ciężkie i ma doskonałą stabilność , czyli nie pęcznieje wskutek zmian wilgotności . Z powodu twardości jest trudne w obróbce . Służy do wyrobu mebli (najczęściej jako fornir) oraz parkietó . Duża odporność na ścieranie pozwala je stosować nawet do pomieszczeń intensywnie użytkowanych .
Odmiana tego drewna panga - panga (drewno egzotyczne) (nieco jaśniejsza ) pochodzi z Afryki Wschodniej.
wiąz - rośnie w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. Występuje w ok. 30 odcieniach . Drewno to ma barwę żółtawo-białą do brązowo szarej  z wyraźnymi brązowymi i czekoladow-brązowymi słojami . Ciężkie , stosunkowo twarde (porównywalne z klonem) , wytrzymałe i sprężyste . Wykorzystuje się je jako okleiny i na podłogi . Służy także materiał do produkcji płyt drewnopochodnych .  
wierzba : Występująca w ok. 30 gatunkach znajdująca głównie zastosowanie w wikliniarstwie. 
wiśnia : odmiana drewna owocowego używana do ozdobnych przedmiotów .Jest koloru czerwonożółtego. gont - deseczka drewniana o przekroju klinowym , z wpustem w grubszej krawędzi , przeznaczona do krycia dachów . Zależnie od sposobu produkcji wyróżniamy g.łupane ,lub g. cięte , 
zebrano - (drewno egzotyczne) - rośnie w Afryce Centralnej (Gabonie , Kamerunie) jest bardzo charakterystyczne , bladożółto-brązowe z licznymi ciemnobrązowymi cienkimi żyłkami . Odpowiednio wysuszone staje się odporne na wilgoć - nie paczy się ani nie pęcznieje . Bardzo twarde , stosunkowo dobre do piłowania i toczenia , ale trudno w nie wbijać gwoździe . Ostatnio bardzo modne , często wykorzystywane jako fornir do produkcji wysokiej jakości mebli i elementów wykończeniowych wnętrz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
gont bitumiczny -zob.
dachówka bitumiczna 
granica przemarzania - głębokość , do jakiej grunt zamarza zimą w danej strefie klimatycznej . 
grunt - powierzchnia ziemi -obszar własności ziemskiej-rodzaj nieruchomości-może być rolny (uprawia się na nim rośliny ,także  świadczy usługi agrotury styczne) - może być budowlany ( podłoże na którym wznosi się budowlę, budynek -dom mieszkalny , letniskowy) też środek impregnujący , przygoto wujący podłoże do ostatecznego malowania
grunt - skała , istota , filar ,zasadnicza kwestia , opoka , treść, idea , myśl przewodnia , sens , meritum , 
    
grupy wysokości budynków - wyróżniamy budynki : niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie, wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu. 
  
top

H
hall - to pomieszczenie pełniące funkcję komunikacyjną pomiędzy pomieszczeniami w budynku.
humus -  wierzchnia, organiczna warstwa gleby, grubość warstwy humusu to przeważnie ok. 40cm, przed rozpoczęciem robót budowlanych humus ściąga się do warstwy gruntu rodzimego
I
inwentaryzacja - dokładny opis posiadanego majatku. [Tertel-wsp-m]
inwestycja - zaangażowanie pieniędzy w określony zakup , który ma przynieść dochód , a więc wzrost wartości ulokowanego kapitału . Przykładem inwestycji jest umieszczenie środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym na wysoko oprocentowanej  lokacie bankowej czy zakup bezpiecznych obligacji . Innym typem inwestycji - w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - jest modernizacja nieruchomości wspólnej ; w tym przypadku wzrost wartości przeznaczonego na modernizację kapitału przejawia się w ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych obciążających właścicieli lokali , natomiast wzrost wartości nieruchomości wspólnej przejawia się we wzroście ceny rynkowej znajdujących się w niej lokali. [Tertel-wsp-m]
izolacja paroszczelna - jest to warstwa zapobiegająca wnikaniu w ściany i przegrody pary wodnej z wnętrza budynku , która  mogła by doprowadzić do trwałego zawilgocenia konstrukcji oraz umieszczonej w niej izolacji cieplnej ./specjalna mata budowlana, służąca do zabezpieczenia przed kondensacją i skropleniem się pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej, umieszczana zawsze między ogrzewaną kubaturą a izolacją. 
izolacja przeciwwilgociowa - zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i wody . Najczęściej stosowana do pokrywania np. ścian fundamentowych . 
izolmodułyacja termiczna - materiał o wysokim współczynniku oporu cieplnego , umieszczany w ścianach , stropach i podłogach w celu ograniczenia strat cieplnych budynku . Najczęściej stosowane materiały do (i.t. )to wełna szklana , wełna mineralna i styropian . 
izolacja wiatroszczelna - warstwa materiału paroprzepuszczalnego , zwykle specjalnego papieru , impregnowanego bitumem lub foliowanego polietyle -nu , zapobiegająca przewiewaniu i zawilgoceniu przegród przez wiatr i zacinające
deszcze .
J
jastrych - to wylewka pod ostateczną warstwę wykończenia podłogi, warstwa wyrównawcza, o grubości najczęściej ok. 4cm. Do ułożenia jastrychu stosuje się dzisiaj przeróżne mieszanki betonowe o odpowiednich właściwościach np. samopoziomujące się i o niskim skurczu. Spotyka się jastrych mokry, wylewka przygotowywana na mokro i wylewana bezpośrednio na budowie, oraz suchy jastrych.
jętka - poziomy element usztywniający parę krokwi wiązara dachowego.To poziomy element konstrukcji dachu, mający na celu przede wszystkim przenoszenie sił na krokiew symetryczną, jest elementem poddawanym ściskaniu. Inne nazwy bont, bant.
K
kalenica - górna pozioma krawędź dachu stanowiąca przecięcie połaci dachowych /inaczej  linia przecięcia połaci, czyli najwyżej położona pozioma krawędź dachu; 
      top
kanał dymowy - przewód (najczęściej pionowy ) służący do odprowadzania spalin i gazów z palenisk do atmosfery . kanał powietrzny - rura metalowa o przekroju okrągłym lub prostokątnym , służąca do rozprowadzania ciepłego powietrza w  systemach grzewczych o obiegu wymuszonym oraz w systemach klimatyzacji . 
kapinos - obróbka blacharska lub wycięcie na krawędzi elementu ułatwiające skapywanie wody i zabezpieczające przed jej  podciekaniem . 
kantówka -potoczna nazwa belki o przekroju kwadratowym 
katastrofa budowlana - to nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną: - uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; - uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; -awaria instalacji. 
keramzyt - rodzaj sztucznego kruszywa , stosowany przy przygotowywaniu betonów . Kruszywo budowlane , które powstaje z wypalania rozdrobnionej gliny ilastej w piecach obrotowych w temp. ponad 1100oC. Gotowy materiał to różnej wielkości porowate kulki. Keramzyt dzięki procesowi, w jakim powstaje jest obojętny chemicznie, odporny na działanie wody, warunków atmosferycznych, pleśni oraz grzybów, ze względu na swoją porowatą strukturę wyróżnia się doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej. Materiał jest sortowany i sprzedawany w różnych frakcjach. Używany jest do produkcji zapraw ciepłochronnych, pustaków ściennych i stropowych.
klasa drewna - określenie charakteryzujące jakość drewna i jego przydatność konstrukcyjną, klasyfikacja drewna budowlanego 
klasy odporności ogniowej - budynku ustala się na podstawie trzech kryteriów: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I). Czas odporności ogniowej wyraża się w minutach:15,20,30,45,60,90,120,180,240. R - zdolność elementu lub konstrukcji do przenoszenia określonych oddziaływań podczas badania odporności ogniowej, E ? zdolność elementu oddzielającego do zapobiegania przenikaniu płomieni i gorących gazów, I ? zdolność elementu oddzielającego do ograniczenia przenikania ciepła. 
kołyseczka - miseczka dopasowana do kształtu bala górnego konstrukcja balonowa - konstrukcja szkieletowa , w której w przeciwieństwie do konstru kcji platformowej , wszystkie słupy są ciągłe od podwaliny aż po górny oczep , na którym opiera się konstrukcja dachu . Stropy kondygnacji pośrednich są "zawieszone " na konstrukcji ścian .
kondygnacja - to pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma część budynku stanowiąca przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa. 
kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana nad nią kondygnacja. 
kondygnacja podziemna - to kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana pod nią kondygnacja. 
konserwacja -  wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku . [Tertel-wsp-m]
konstrukcja platformowa - konstrukcja szkieletowa , w której stropy opierają się na ścianach niższej kondygnacji . Stropy te  przerywają ciągłość ścian zewnętrznych . 
kontrola techniczna budynku - obiekty budowlane powinny być , zgodnie z przepisami PrBudU , w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę : 1/ corocznej kontroli stanu technicznej sprawności :elementów budynku , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu , instalacji gazowych oraz przewodów komoinowych (dymowych , spalinowych , i wentylacyjnych),2/ raz na 5 lat sprawdzania stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego , estetyki obiektu oraz jego otoczenia , a także badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności i izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia , zarząd wspólnoty jest zobowiązany przeprowadzić natychmiast remont zabezpieczający . [Tertel-wsp-m]
kosz dachu - wklęsłe naroże , czyli zagłębienie dachu w miejscu styku przenikających się połaci . 
kotwa - śruba , pręt lub płaskownik używane do mocowania elementów domu np. drewnianej podwaliny do fundamentu . 
krokiew - belka konstrukcji dachowej , zazwyczaj pochyła , przenosząca obciążenia z dachu na ściany , na których się opiera . k. dachu płaskiego nazywa się zazwyczaj belką dachową . podtrzymująca pokrycie dachu , prostopadła do okapu 
kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych . W kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia  niemieszkalne jak np. garaż , kotłownia itp. Kubatura jest mierzona w m3.>> powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu, czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują.
kubatura brutto budynku -  to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku: 
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady, 
b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu. 
kubatura wewnętrzna - netto - to przestrzeń ograniczona ścianami zewnętrznymi, podłogą i ociepleniem dachu - jest to wartość określająca objętość powietrza, które będzie ogrzewane w budynku
       
top
L
legar - element drewniany zagłębiony w płycie betonowej lub ułożony bezpośrednio na niej , służący jako oparcie ślepej podłogi lub  posadzki - belka drewniana do której przybija się deski podłogowe 
linia zabudowy - linia wyznaczająca miejsce , w którym może stanąć budynek .
lokal - służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób. 
lokal mieszkalny(samodzielny) - to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 
lokal socjalny - to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw., przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 
lokal użytkowy - to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.
lokal zamienny - to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m kw. powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego- 20 m kw.tej powierzchni. 
lukarna - okno poddasza wraz z obudową , usytuowane w połaci dachu.Jest to pionowe okno wychodzące z dachu, doświetlające poddasze. Stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową, okrytą własnym daszkiem.

Ł
ława fundamentowa - pozioma belka najczęściej żelbetowa stanowiące oparcie całej konstrukcji na gruncie
łątki --pionowe słupy 
łata - sortyment tarcicy iglastej o przekroju poprzecznym 32x50 do 76x140mm 
ława fundamentowa - betonowa część fundamentu , o przekroju prostokątnym , szersza niż dolna część opierającej się na niej ściany fundamentowej .

M
minimalne wymiary działki - Określa Rozporządzenie Ministra o którym była mowa na wstępie do artykułu: DZIAŁ II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Rozdział 1 Usytuowanie budynku, par. 12. Sytuowanie budynku określone jest poprzez minimalne odległości od granic ścian z otworami lub bez: - dla ścian z otworami (należy przez to rozumieć drzwi lub okna), odległość wynosi 4,00 m. - dla ścian bez otworów odległość wynosi 3,00 m. Warunki odstępstw określają punkty 2 i 3 par. 12.
mieszkanie - to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. 
modernizacja - to unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, unowocześnienie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.
modułowe - prefabrykowane elementy ścian , stropów ---wykończone od zewnątrz , ściany z wbudowaną stolarką okienną i drzwiową . Ten system budowy znacznie - prawie 3-krotnie skraca czas budowy . Gotowe elementy są montowane ze sobą w 3 dni i  zewnątrz nie wymagają już wykończenia -w przeci wieństwie do paneli .
moduły przestrzenne - rodzaj prefabrykowanego elementu stosowanego przy budowie domu z drewna . Elementy czyli gotowe części (podłoga , ściany , dach ) są najłatwiejsze do montażu . Moduły mają okna i drzwi , wykończone  podłogi , a nawet zamontowane instalacje sanitarne . Postawienie modułów na wcześniej zrobionym fundamencie trwa jeden dzień i wykończenie około dwóch tygodni - w zależności od zleconych przez Inwestora zakre su prac . 
mostek termiczny - element budowlany (lub fragment konstrukcji )o wyraźnie niższym od pozostałych części przegrody współczynniku oporu cieplne go . Jego obecność ułatwia oddawanie ciepła na zewnątrz budynku , co w zimie  doprowadza do przemarzania ścian . Mostek termiczny powstaje gdy niepoprawnie zaizolujemy cieplnie fragment przegrody zewnętrznej, przez który następuje nadmierna strata ciepła ze względu na wyższy współczynnik U. Zjawisko niebezpieczne dla konstrukcji przegrody, ponieważ w miejscach występowania takiego zjawiska dochodzi do skraplania się pary wodnej wewnątrz lub na powierzchni przegrody co prowadzi do jej szybkiego zawilgocenia, pojawienia się zagrzybienia i w efekcie do destrukcji przegrody. Należy również pamiętać iż wilgotne elementy muru i izolacji cieplnej całkowicie tracą swoją zdolność izolacyjną.
murłata - namurnica -belka drewniana układana na murze budynku na której oparta jest więźba dachowa . Murłata jest elementem więźby dachowej (najczęściej drewniana pozioma belka), za pomocą którego więźba przymocowana jest do budynku, stanowi bezpośrednie oparcie dla krokwi, najczęściej mocowana do wieńca za pomocą specjalnych kotew.
mur pruski - inaczej mur szachulcowy, rodzaj ściany konstrukcyjnej wykonanej w technologii mieszanej drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnym jest drewniany szkielet, wypełniony materiałem wypełniającym cegłą lub zaprawą gliny wymieszanej ze słomą - pełniący funkcje wypełniacza i elementu usztywniającego cały układ. Całość tworzy charakterystyczny szachulcowy rysunku elewacji obiektu, gdzie elementy drewniane malowane zazwyczaj na ciemno, oddzielają od siebie pola murowane z cegły często pokryte jasnym tynkiem, dziś rzadko stosowany w obiektach nowo wznoszonych.
N
nachylenie
(spadek) dachu - położenie połaci dachu względem płaszczyzny poziomej 
nadciag - belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do góry nie będąca nadprożem.
nadproże - element konstrukcyjny (najczęściej żelbetowy) stanowiący oparcie dla ściany nad otworem okiennym lub drzwiowym.
naprawy ; 1/ bieżąca - okresowy remont elementów budynku , który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. 2/główna - remont polegajacy na wymianie co najmniej jednego elementu budynku . [Tertel-wsp-m]
        
top
O
obciążenie zmienne
- suma obciążenia użytkowego tzn. ciężaru ludzi , mebli , wyposażenia i sprzętów oraz obciążenia śniegiem i wiatrem
obiekt budowlany - obiekt , który jest : 1/budynkiem wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi, 2/ budowlą stanowiacą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , 3/ obiektem małej architektury.[Tertel-wsp-m]
obiekt małej architektury - niewielki obiekt w szczególnośći : obiekt kultu religijnego (kapliczki , krzyże przydrożne , figury ), posągi , wodotryski i innne obiekty architektury ogrodowej , obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak : piaskownice , huśtawki , drabinki i śmietniki . [Tertel-wsp-m]a) niewielki obiekt a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury b) posągi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
obiekt budowlany tymczasowy - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
oblicówka z cegieł - okładzina ceglana murowana od zewnątrz ściany i mocowana do niej kotwami stalowymi . 
obłap z ostatkami --konstrukcja z tradycyjnym łączeniem ciesielskim w ,którym bale łączone są na węgłach , czyli narożnikach budynków konstrukcja wieńcowa 
obróbka blacharska - wykończenie blachą styków różnych powierzchni albo krawędzi dachu lub detali , zapobiegające zatrzymywaniu się wody . 
obszar oddziaływania obiektu - Odległości budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 3 m- w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli: - wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - ze względu na rozmiary działki. Bezpośrednio przy granicy, jeśli istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku. Pomiar odległości od granicy wykonuje się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. Nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej: - okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, - balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m. 
oczep --- poziomy element wieńczący ściany każdej kondygnacji w konstrukcji platformowej , górna belka zamykająca konstrukcję 
okap - dolna część połaci dachowej wystająca poza lico ścian budynku . 
okładzina zewnętrzna , elewacja - w konstrukcji szkieletu drewnianego -materiał okładzinowy ścian zewnętrznych inny niż cegła czy tynk . 
okno połaciowe - rodzaj okna umieszczonego w płaszczyźnie dachu .
okno wykuszowe - rodzaj okna o rzucie w kształcie prostokąta lub wielokąta wysuniętego z lica ściany domu . 
OSB - zob. płyta o ukierunkowanych włóknach
P
panele ścienne- rodzaj elementu służącego do budowy domu z drewna -zwykle mają szerokość 120 cm i wysokość jednej kondygnacji . Są  dość lek -kie , więc do ich montażu wystarczy lekki dźwig samochodowy . Montaż paneli ściennych domu w stanie  surowym zamkniętym trwa najczęściej trzy dni . Dni są ściśle wypełnione pracą , bowiem łączy się dużo elementów ,które  należy również między sobą uszczelnić . Prace wykończeniowe trwają do trzech miesięcy . 
    top
papa - materiał w postaci wstęg wykonany z włókien nasyconych asfaltem . Bardzo często stosowany w pokryciach dachowych oraz jako   izolacja przeciwwodna .
paroizolacja - zob. izolacja paroszczelna.
pierzeja - ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu . [Ciekawostka ]- W Bełzcu/stolica Księstwa BełskiegoRusi Czerwonej i województwa bełskiego I Rezczypospolitej/(Ukraina) taką pierzeję w Centrum tworza2 domy ! /wł-opr/
pilaster - filar będący częścią składową ściany , częściowo wystający poza jej powierzchnię .
pion (1) - ogólny termin odnoszący się do elementów instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej i wentylacyjnej . (2)- ostro zakończony ciężarek na długim sznurku do wyznaczania linii pionowych 
piwnica - to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu. 
plan realizacyjny - zob. plan zagospodarowania terenu . 
plan zagospodarowania terenu - plan będący integralną częścią dokumentacji budowlanej . Określa on posadowienie budynku oraz wszystkich związa nych z jego użytkowaniem elementów -ogrodzenia , kanalizacji , pojemnika na odpadki itp.
płatew - pozioma belka , biegnąca prostopadle do krokwi i stanowiąca ich podparcie na długości lub w górnym końcu . 
płyta fundamentowa - fundament w postaci płyty żelbetowej, stosowany przeważnie w obiektach podpiwniczonych, gdzie poziom wód gruntowych wymaga wykonania wanny szczelnej.
płyta o ukierunkowanych włóknach - wielowarstwowa płyta drewniana , w której każda warstwa ma włókna ułożone prostopadle do  poprzedniej .
płyta wiórowa - drewnopochodny materiał wiórowy produkowany z wiórów drewnianych spajanych żywicą fenolową . 
podatek od nieruchomości letniskowych - stawką podatku jak od budynków mieszkalnych lub ich części należy opodatkować budynki, których dokumentacja potwierdza ich mieszkalny charakter.Resort finansów uważa , że budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej posadowiony na bloczkach betonowych lub palach  jest budynkiem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości./wł-opr/
podciąg - pozioma belka drewniana lub stalowa oparta na słupie lub tylko na ścianach nośnych , stanowiąca pośrednią podporę belek stropowych . /to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.
podcień - to otwarta przestrzeń w przyziemiu budynku, ograniczona słupami o znaczeniu konstrukcyjnym, biegnącymi wzdłuż elewacji. Spotyka się też podcienie zajmujące samo naroże. W dawnych czasach podcień był poszerzeniem chodnika.
podłoga na gruncie - płyta z betonu układanego na budowie , zazwyczaj na warstwie żwiru stanowiącego drenaż , pozostawiana  bez wykończenia gdy znajduje się w piwnicy lub ocieplona i wykończona posadzką jeśli znajduje się w  pomieszczeniu użytkowym . 
   top
powała - w drewnianym stropie pokład z desek ułożonych na belkach stropowych , rodzaj pułapu .
projekt budowlany - to naniesione adaptacje + projekt zagospodarowania działki + uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. 
podwalina - poziomy element konstrukcji zakotwiony w murowanej lub betonowej ścianie fundamentu .Opiera się na nim strop parteru i /lub  konstruk cja ścian - spodni poziomy bal-- belka układana bezpośrednio na fundamencie Porotherm - nowoczesny element ceramiczny przeznaczony do budowy ścian płyta G-K -płyta gipsowo-kartonowa poszycie - warstwa tworząca "skorupę" szkieletu budynku --zewnętrzna część ściany , stropu wykonywana najczęściej z płyt  drewnopochodnych : sklejek , płyt wiórowych zwykłych (wodoodpornych) i
OSB
pomieszczenie pomocnicze w mieszkaniu - to znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego pomieszczenie służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności. 
pomieszczenie gospodarcze w budynku - to pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. 
pomieszczenie mieszkalne - to pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego. pomieszczenie na pobyt ludzi - dzielą się na: 1. Przeznaczone na stały pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny 2. Przeznaczone na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin. 
pomieszczenie techniczne w budynku - to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.
powierzchnia biologicznie czynna - to grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację. 
powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem grubości ścian ) /To suma powierzchni wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie zewnętrznym (m2). Należy uwzględnić powierzchnie mierzone po zewnętrznym obrysie elementów wykraczających poza kubaturę budynku, takich jak: balkony, tarasy, loggie, podcienie, garaże, schody zewnętrzne, itp.
powierzchnia całkowita (brutto) - powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku , mierzona po zewnętrznym obrysie ścian (czyli łącznie z ich grubością) [Tertel-wsp-m]
powierzchnia netto - powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona w świetle wyprawionych wewnętrznych ścian. [Tertel-wsp-m]Inaczej to powierzchnia liczona po wewnętrznym obrysie, na poziomie podłogi, wszystkich rodzajów pomieszczeń znajdujących się w budynku (w m2). Pomiaru dokonuje się z uwzględnieniem całkowitego wykończenia ścian. To tak jakby wyłożyć wykładzinę w każdym pomieszczeniu.
powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w budynku ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych . Podczas obliczeń uwzględniana jest wysokość pomieszczeń . W zależności od niej wlicza się 100% , 50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej .Parametr istotny zwłaszcza w przypadku poddaszy mieszkalnych . / Powierzchnia użytkowa może być pojmowana w dwojaki sposób (netto i brutto). Na dodatek, zgodnie z prawem, jest liczona na dwa różne sposoby i oba są poprawne. Podczas rozmów na temat projektu budowlanego warto dowiedzieć się, z której normy korzysta pracownia. Norma starsza (oznaczenie: PN-70/B-02365) - Nakazuje sumować powierzchnie wszystkich pomieszczeń, bez uwzględnienia grubości tynków lub innych okładzin ściennych. Do powierzchni użytkowej zgodnie z ową normą nie wlicza się: - garażu - pom. gospodarczego - pom. Technicznego - balkonów, loggii, tarasów itp. - lokalu użytkowego - strychu Poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej w proporcjach zależnych od jego wysokości: - dla poddasza, którego wysokość w świetle pomieszczenia przekracza 2,20 m, wlicza się 100% powierzchni do powierzchni użytkowej; - dla poddasza , którego wysokość w świetle pomieszczenia wynosi od 1,40 do 2,20 m wlicza się 50% owej powierzchni do powierzchni użytkowej; - jeśli poddasze ma wysokość w świetle pomieszczenia poniżej 1,40 m nie wlicza się go do powierzchni użytkowej; Pomiaru powierzchni dokonuje się 1,00 m nad podłogą. Druga, nowsza norma (oznaczenie: PN-ISO 9836:1997) - mówi, że sumuje się wszystkie powierzchnie całkowicie wykończone (z uwzględnieniem tynków i okładzin), wyłączając pomieszczenia, których wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,90 m (określane jako pomocnicze). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi. Jeśli w pomieszczeniach są skosy, powierzchnię użytkową nadal należy liczyć po podłodze. Wówczas należy podzielić ją na dwie części: 1.o wysokości w świetle pomieszczenia od 1,90 m i więcej 2.o wysokości mniejszej niż 1,90 m ? powierzchnię tą można odjąć od powierzchni użytkowej i zaliczyć do powierzchni pomocniczych.
powierzchnia użytkowa nieruchomości - część powierzchni netto , z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i pomocniczych oraz komunikacji wewnętrznej . [Tertel-wsp-m]
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - powierzchnia wszystkich pomieszczeń lokalu (a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania ), bez powierzchni balkonów , tarasów i loggi , antresoli , szaf i schowków w ścianach , pralni , suszarni , wózkowni , strychów , piwnic  i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału . [Tertel-wsp-m]
powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszącymi jak schody , tarasy itp. Powierzchnię tę wylicza się  z rzutu poziomego budynku po zewnętrznym obrysie. Pomiaru dokonuje się wg obrysu kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej. Według nadziemnej, wtedy gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji przyziemnej.
powierzchnia wewnętrzna budynku - to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli. 
poziom terenu - to poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych. 
pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego . Pozwolenie na budowę nie wymaga - wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie istniejących obiektów budowlanych , z wyjątkiem obiektów  zabytkowych , jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią , a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast . Wykonanie takiego remontu wymaga zgłoszenia specjalistycznemu nadzorowi budowlanemu , który może  w drodze decyzji nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę . [Tertel-wsp-m
prace przygotowawcze na terenie budowy -  to - wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie - wykonanie niwelacji terenu - zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów - wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 
prawo budowlane - zespół przepisów związanych z całym procesem budowy . Normuje działalność obejmującą sprawy projektowania , budowy , utrzy mywania i rozbiórki obiektów budowlanych . Określa zasady działania organów  administracji państwowej w tych dziedzinach . 
prawo do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane - to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
    top
prefabrykowane elementy - gotowe -wykonane precyzyjnie w fabryce części domów . Ich montaż na placu budowy przebiega szybko i łatwo . Jest niezależny od warunków pogodowych .
projekt indywidualny - plany budynku opracowane według indywidualnych wytycznych inwestora . Z reguły , jednocześnie  wykonywany jest plan zagospodarowania terenu .
przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 
przedsięwzięcie deweloperskie - przedsięwzięcie, którego wynikiem jest ustanowienielub przeniesienie na rzecz nabywcy prawa wynikającego z umowy deweloperskiej,obejmujące budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do jej rozpoczęcia oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania; częścią przedsięwzięcia deweloperskiegomoże być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, mają zostać oddane do użytkuw tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.
przegroda przeciwogniowa - mocna , szczelna przegroda zapobiegająca rozprzestrzenianiu się dymu i ognia w przestrzeniach między słupami szkieletu i w ten sposób opóźniająca rozprzestrzenianie się pożaru 
przestrzeń podpodłogowa -płytka przestrzeń między gruntem a spodem konstrukcji stropu parteru budynków niepodpiwniczonych , zwykle zamknięta wzdłuż obwodu budynku ścianami fundamentowymi .
przyziemie - kondygnacja , w której powierzchnia podłogi znajduje się poniżej , a strop powyżej poziomu przyległego terenu
R
rapówka - tynk zatarty na ścianie fundamentowej, uszczelniający pory fug między bloczkami betonowymi, stanowiący podkład pod izolację przeciwwilgociową 
RBS - nowoczesny system budowy budynków . Tworzą go wytłaczane z wysokoudarowego polimeru panele i łączniki . W szybki i łatwy sposób formuje się z nich wymagane kształty ścian nośnych i działowych . Gotowa konstrukcje wypełnia się następnie betonem . Częścią RBS są również okna ,drzwi a także elementy pozwalające na formowanie stropów i konstrukcji dachowych . 
rekuperator - centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, główny element instalacji wentylacji mechanicznej. Coraz częściej stosowane jako jedna z podstawowych instalacji w domach energooszczędnych. Idea działania urządzenia jest taka, iż powietrze zaciągane z zewnątrz, które ma być nadmuchane do wewnątrz, jest wstępnie ogrzewane powietrzem, które jest wyciągane z wnętrza budynku. Dzieje się to w specjalnie projektowanych krzyżowych wymiennikach ciepła, które uniemożliwiają mieszanie się powietrza wywiewanego z nawiewanym. 
remont - prace budowlane mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego a nie stanowiące bieżącej konserwacji .To jest też wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
remont budynku - przywrócenie budynkowi lub jego elementom pierwotnej lub zbliżonej do pierwotnej wartości użytkowej , nie stanowiący bieżącej konserwacji (patrz : modernizacja budynku , remont zabezpieczający). Koszty remontu nieruchomości wspólnej pokrywane są z funduszu remontowego , a więc podlegają odliczeniu od podatku dochodowego właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej . [Tertel-wsp-m]
remont zabezpieczajacy - remont podyktowany koniecznością usunięcia bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa ludzi lub mienia , podyktowany zdrowym rozsądkiem , opinią uzyskaną w wyniku kontroli technicznej budynku bądź bezpośrednim nakazem organów nadzoru architektoniczno-budowlanego , [Tertel-wsp-m]
roboty budowlane - budowa , a także prace polegające na montażu , modernizacji , remoncie lub rozbiórce  obiektu budowlanego. [Tertel-wsp-m]
rozpoczęcie sprzedaży (developer) - podanie do publicznej wiadomości informacji o lokalachmieszkalnych lub domach jednorodzinnych oferowanych w ramach określonegoprzedsięwzięcia deweloperskiego.  
S
    ↑
top
samowola budowlana - budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę - istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę - wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia. 
sezonowanie - przechowywanie drewna na wolnym powietrzu w celu wysuszenia . 
siding - okładzina zewnętrzna z tworzywa winylowego . Łatwy montaż i konserwacja predestynują go do zastosowania w konstrukcjach szkieletowych . 
słoma -- stosowana do pokrycia dachu , który ma nachylenie co najmniej 45-50 stopni-- głównie jest to słoma żytnia lub pszenna 
sumiki -- poziome belki o mniejszych przekrojach łączące przestrzenie pomiędzy łątkami 
stężenie --- poprzeczny element usztywniający konstrukcję stropu - często z łat drewnianych 
sklejka - materiał drewnopochodny składający się z co najmniej trzech warstw forniru o wzajemnie prostopadłym układzie włókien w sąsiednich warst wach , połączonych klejem--tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie arkuszy forniru w ten , że włókna klejonych warstw są do siebie prostopadłe.
stopa fundamentowa - betonowy fundament słupa , najczęściej w kształcie prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego  przenoszący obciążenia na podłoże gruntowe . 
strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę - to inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 
suchy tynk - wykończenie ścian wewnętrznych i sufitu płytami gipsowo-kartonowymi . 
suterena - to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku. 
sytuacja -element dokumentacji budowlanej , określa umiejscowienie obiektu oraz wyposażenie jego najbliższego otoczenia . 
szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w konstrukcji . Jej zadaniem jest zapewnienie swobodnego odkształcania się elementów , spowodo wanego rozszerzalnością termiczną oraz nierównomiernym osiadaniem budynku sz.d. stosuje się również jako element zabezpieczenia przed niekontrolo wanymi pęknięciami wskutek skurczu betonu podczas jego wiązania. 
     top
szerokość minimalna działki - minimalna szerokość pasa terenu , na którym można wybudować dom tak by zostały zachowane odpowiednie odległo ści od granic działki . 
szpros - niewielka listewka dzieląca szybę na mniejsze części .
szyba zespolona - dwie lub trzy szyby z przestrzenią powietrzną między nimi , w nowoczesnej stolarce okiennej stosuje się s.z.  połączone hermetycznie . Zapewnia to lepsze własności termoizolacyjne oraz stanowi zaporę dźwiękoszczelną . 
Ś
ściana fundamentowa - to ściana murowana lub żelbetowa oparta na ławie, będąca elementem podpierającym mur do poziomu posadzki parteru. Wlicza się w to również ściany piwnic.
ściana kolankowa - to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niższej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się bezpośrednio przy podłodze
ściana nienośna - ściana nie przenosząca żadnych obciążeń oprócz ciężaru własnego . Można , bez wpływu na stabilność konstrukcji całego budynku zmieniać jej ustawienie . 
ściana nośna - ściana , która oprócz ciężaru własnego przenosi inne obciążenia pionowe . Jej naruszenie może spowodować uszkodzenie konstrukcji nośnej a w rezultacie katastrofę budowlaną .
ściana warstwowa - ściana wykonana z kilku warstw różnych materiałów . Dzięki takiej technologii uzyskuje się bardzo dobre własności termoizolacy- jne . 
ślepa podłoga - deski , sklejka lub płyty wiórowe układane na belkach stropowych i tworzące podkład pod posadzkę , ( inaczej poszycie ) ułożona na belkach warstwa konstrukcyjna stropu płaska platforma utworzona z desek lub płyt różnego rodzaju przymocowanych do górnej płaszczyzny belek stropowych
świetlik - przeszklona konstrukcja umieszczona bezpośrednio w połaci dachowej, pełni funkcję doświetlenia pomieszczeń. Świetliki mogą też pełnić funkcję okien oddymiających
T
tarcica impregnowana ciśnieniowo - tarcica zabezpieczona środkiem chemicznym wprowadzonym pod ciśnieniem w głąb drewna . Obecnie najlepszy sposób zabezpieczenia przed gniciem i owadami .
teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
termorenowacja/termomodernizacja - remont budynków  mieszkalnych , dzięki czemu osiaga sie obniżenie zużycia energii cieplnej koniecznej do ogrzania mieszkań oraz części wspólnej nieruchomości. Termorenowacja lub termomodernizacja  ma nieraz olbrzymi wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji nieruchomości (a więc comiesięcznych opłat właścicieli) , poprawę komfortu w poszczególnych lokalach (np. poprzez indywidualne regulowanie przez przez mieszkńca temperatury wewnątrz jego lokalu , włączenie lub wyłączenie ogrzewania w dowolnym momencie itp.) , a także na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.Termomodernizacja następuje poprzez poprawę izolacyjności cieplnej budynku (ocieplenie ścian i stropów , izolację fundamentów itp.) bądź przez przez modernizację systemu grzewczego budynku (zamianę ogrzewania centralnego przez miejską sieć grzewczą na indywidualną w każdym budynku instalację ogrzewania gazowego itp.) termrenowacyjnego lub termomodernizacyjnego jest przeprowadzenie audytu energetycznego .
tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  tech - nicznej , przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki , a także obiekt  budowlany nie połączony trwale z gruntem .
    top
U
urządzenia budowlane - to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewiające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem , jak przyłacza i urządzenia instalacyjne , w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków , przejazdy , ogrodzenia , place postojowe i place pod śmietniki .

V
Verticale
- stanowią alternatywę dla zasłon w biurach, hotelach, jak również w mieszkaniach. Są idealnym rozwiązaniem dla dużych okien, w tym okien widokowych. Doskonale zabezpieczają pomieszczenie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym .
  top

W
wiata -
lekka konstrukcje kryta dachem, zupełnie lub częściowo pozbawiona ścian (zazwyczaj dwie lub trzy). Ewentualne ściany nie muszą spełniać norm dotyczących izolacji termicznej. Powierzchnia terenu znajdującego się pod wiatą może być nieutwardzona i całkowicie przepuszczalna. Powszechnie stosuje się wiaty: przystankowe, magazynowe, wiaty samochodowe jako alternatywa dla garażu, magazynowe i handlowe.
wiatrołap - inaczej przedsionek, czyli pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem budynku.
wieniec - element żelbetowy, zwieńczający mury każdej kondygnacji, mający na celu usztywnienie systemu ścian konstrukcyjnych, szerokość elementu jest równa szerokości ściany konstrukcyjnej, wysokość zależna od rodzaju zwieńczenia.
wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchnim użytkowej budynku mieszkalnego - to przeciętny koszt budowy 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, ogłaszany w drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
wozówka - ( najczęściej stosowane wiązanie cegieł w murze)  - Wszystkie warstwy składają się z wozówek, które z warstwy na warstwę przesuwane są o 1/2 cegły (=średnie wiązanie) lub o 1/4 cegły (= wiązanie dźwigające).
wykusz - to forma stosowana w budownictwie pochodząca z Bliskiego Wschodu. To element budynku, który poszerza wnętrze, wystający z elewacji. Wykusz jest przyklejony do elewacji za pomocą wsporników. Zazwyczaj posiada okna (niegdyś, kiedy pełniły funkcje obronną: otwory strzelnicze).
wysokość budynku - lub jego części jest liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do górnej płaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych. 
X
xyladekor
- niemiecki impregnat koloryzujący drewno . Zawiera on składniki chroniące drewno i służy stosowania wewnątrz jak i zewnątrz. Bardzo dobrze się sprawdza na zewnątrz bo jest odporny na promienie uv . Malując tym impregnatem płot na długo zachowujemy pierwotny wygląd. Tylko pierwsze malowanie tym preparatem pozwala zachować rysunek słoi. Każde następne malowanie powoduje ,że te słoje nie są już widoczne. (wł-opr)
Y
yeti
- popularny zamek patentowy do drzwi
Z
zabudowa jednorodzinna  - to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. 
zabudowa śródmiejska - to zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta. 
zabudowa zagrodowa - to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 
zagrożenie pożarowe budynków i ich części - dzieli się na kategorie: ZL I ? obejmuje pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, ZL II ? dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, przedszkola, żłobki, domy starców, ZL III ? budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, ZL IV ? budynki mieszkalne ZL V ? budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 
zastrzał - drewniana deska w mocowana ukośnie dla usztywnia pionowych elementów ścian lub konstrukcji dachu. Jest to  ukośnie ustawiony drewniany element konstrukcyjny usztywniający elementy pionowe lub przenoszący obciążenie z elementów poziomych.
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - to: - przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne - podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 
Związki-Stowarzyszenia budowlane : Polski Związek Firm Deweloperskich - powołany w marcu 2002 r. jako związekpracodawców. Jego członkowie stworzyli kodeks dobrych praktyk, będący standardemwłaściwych relacji pomiędzy fi rmą deweloperską a jej klientami. Polski Związek FirmDeweloperskich skupia kilkadziesiąt fi rm (lista znajduje się na stronie internetowej www.pzfd.pl).
Ż
żebro - dawniej element kojarzony ceglanymi sklepieniami, obecnie żebrem nazywana jest każda pozioma belka będąca integralnym elementem stropu często po wykończaniu nie widoczna.
żebrowanie - szkielet dowolnej konstrukcji wzmacniający sklepienie / usztywniający konstrukcję poprzecznie

  top